Uge 34 - 2010

Klamydia 2009, 
Vestnilfeber i Grækenland

Klamydia 2009

Ifølge det nationale laboratoriemeldesystem blev der i 2009 påvist 29.825 tilfælde af klamydia (okulo-genital-infektion forårsaget af Chlamydia trachomatis).
Antallet svarer til en årlig incidens på 541 pr. 100.000 (532 pr. 100.000 i 2008).

Der blev udført 348.469 analyser, hvorved klamydia blev påvist hos 8,6 % af de undersøgte.
Fra 2005 til 2008 blev der årligt udført ca. 316.000-338.000 analyser. Andelen af positive steg i denne periode, men ikke yderligere fra 2008 til 2009, tabel 1.

Henholdsvis 83 pct. af mænd og 90 % af kvinder var i aldersgruppen 15-29 år; dette var uforandret i forhold til 2007 og 2008, tabel 2.

Blandt mænd var den højeste incidens hos de 20-årige og næsten tilsvarende blandt de 19-årige, figur 1.

For kvinder var incidensen højest blandt de 19- eller 20-årige i 2000-2006, de 18-årige i 2007, de 19-årige i 2008, og igen de 18-årige i 2009. Mænd udgjorde 38 % af tilfældene. Denne andel var jævnt stigende fra 23 % i 1994 til 37 pct. i 2006-2008.

Geografisk fordeling

Diagnostik af klamydia foregår i klinisk mikrobiologiske afdelinger og to klinisk biokemiske afdelinger. Det er endnu ikke muligt at beskrive fordelingen på kommune-, landsdels- eller regionsniveau. Incidensen pr. 100.000 var for hele landet 414 for mænd og 665 for kvinder.

Baseret på beliggenheden af de rapporterende afdelinger fremgår det, at for mænd var incidensen 738 i Københavns og Frederiksberg kommuner mod 298-462 i resten af landet.
For kvinder var disse tal henholdsvis 1.003 mod 507-779.

M/K ratio af incidenserne i Københavns og Frederiksberg kommuner (0,74), det tidligere Københavns amt (0,67) og Viborg amt (0,66) var højere end landsgennemsnittet på 0,62. I resten af landet var M/K ratioen af incidenserne 0,53- 0,62, og den højeste incidens for både mænd og kvinder var i Region Nord. Her var der også et betydeligt øget antal tilfælde af gonorré blandt yngre mænd og kvinder i 2009.

Diagnostik

Alment praktiserende læger havde indsendt 93 % af de positive prøver og hospitaler 6 %.

Alle tilfælde blev påvist med DNA-forstærkningsmetoder på nær ni, hvor dyrkning var anvendt. Klamydia blev påvist i urin i 9.958 tilfælde, dvs. 33 % af alle tilfælde (33 % i 2008).
Blandt de positive urinprøver var 89 pct. fra mænd (89 % i 2008 og 91 % i 2007). Urin var anvendt som prøvemateriale hos 78 pct. af mænd med klamydia (77 % i 2008 og 70 % i 2005). Alle laboratorier indberettede positive fund i urinprøver. Rektal klamydia blev påvist hos 141 mænd (81 i 2008).

Klamydia hos børn

Klamydia blev påvist hos 299 børn <15 år (277 i 2008). heraf var 60 (20 %) <1 år, hvoraf 59 havde klamydia i øjet og én i luftvejene. blandt 20 børn <1 år med klamydia i øjet, hvor alderen var opgivet på månedsniveau, var 12 <1 måned gamle og seks var 1 måned gamle.

Urogenital klamydia blev påvist hos 217 piger, heraf én på 12 år, 22 på 13 år og 194 på 14 år. Blandt drenge var der én 13-årig og 18 på 14 år. incidensen blandt 10-14-årige var for piger 127 pr. 100.000 (110 i 2008), og for drenge 11 pr. 100.000 (9 i 2008).

Kommentar

Antallet af klamydiaanalyser var 3 % højere end i 2008, og antal påviste tilfælde var 2 % højere. Incidensen pr. 100.000 indbyggere var højere end i 2008, og der var en fortsat tendens til smittespredning i yngre aldersgrupper, uanset køn.

Dette tyder på en mangelfuld anvendelse af kondom, da klamydia er en markør for usikker sex.

Antal mænd med påvist rektal klamydia var stigende. Ved fund af rektal klamydia hos mænd, bør der tillige undersøges for syfilis, hiv og lymfogranuloma venereum (LGV), EPI-NYT 20/08 (pdf) og EPI-NYT 46/09 (pdf).
(S. Hoffmann, AMOF)

Vestnilfeber i Grækenland

De græske sundhedsmyndigheder har rapporteret om 106 tilfælde af vestnilfeber i regionen Makedonien i det nordlige Grækenland. De fleste patienter har haft hjernehinde- og/eller hjernebetændelse og ni er døde, overvejende personer med kendte risikofaktorer.

Vestnilfebervirus er tidligere fundet i det sydlige Europa og er også påvist i myg i regionen Makedonien.
Varme og høj luftfugtighed kan medføre øget forekomst af myg, der overfører vestnilfebervirus.

Der er ikke indført restriktioner ved rejse til udbrudsområdet, men rejsende bør beskytte sig mod myggestik.

Læs mere om vestnilfeber og diagnostik i EPI-NYT 4/03 (pdf).
(Epidemiologisk afdeling)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner

25. august 2010