Uge 23b - 2012

Tilslutning til MFR-vaccination 2011

Tilslutning til MFR-vaccination 2011

Vaccinationstilslutningen er opgjort pr. 16. april 2012 på baggrund af den nationale børnevaccinationsdatabase.

Børnevaccinationsdatabasen består af personidentificerbare data fra lægernes afregning med Sygesikringen. Den rapporterede tilslutning omfatter således kun vaccinationer foretaget i Danmark af praktiserende læger. Der går 2-3 måneder fra en vaccination er foretaget, til den registreres i databasen.

Ikke alle fødselsårgange kunne forventes færdigvaccineret på opgørelsestidspunktet: For årgang 2010 gælder dette for MFR 1 og for årgangene 2007 og 1999 for MFR 2 i henholdsvis 4- og 12-års-alderen.

Den 1. april 2008 blev MFR 2-vaccinationen fremrykket til 4 års børneundersøgelsen, EPI-NYT 9/08 (pdf). Børn, der 1. april 2008 var ældre end 4 år, skal fortsat MFR 2-vaccineres i 12-års-alderen. Indtil april 2016 tilbydes MFR 2-vaccination således årligt til to fødselsårgange i henholdsvis 4- og 12-års-alderen.

MFR 1

Vaccinationstilslutningen for årgangene 1996-1997 var 85-87%. Tilslutningen for årgangene 1998-2005 var 89-90% og 88% for årgangene 2006-2009, figur 1. Årgang 2010 (67%) kunne ikke forventes færdigvaccineret på opgørelsestidspunktet.

For årgang 2007-2009 var den laveste tilslutning til MFR 1 i landsdelen København by, dvs. Københavns, Frederiksberg, Tårnby og Dragør Kommuner, dog stigende for årgang 2009, tabel 1. Stigningen for 2009 skyldes primært en stigning i Københavns Kommune på 3 procentpoint.

Data for tilslutningen på kommuneniveau kan findes på www.ssi.dk/data, både som tal og kortvisning. Her fremgår det, at for fødselsårgangene 2007-2009 var de laveste tilslutninger i kommunerne Samsø (74-82%), Lolland (77-82%) og Tønder (80-82%), mens de højeste tilslutninger var i kommunerne Skanderborg (91-92%), Køge (90-92%) og Lejre (90-92%). Beregning af tilslutning på kommuneniveau er følsom for kommunernes størrelse.

MFR 2 i 12-års-alderen

Samlet var tilslutningen til MFR 2 uændret i forhold til den forrige opgørelse, EPI-NYT 21/11. Tilslutningen for fødselsårgangene 1992-1998 var 85-88%. For fødselsårgang 1999 var tilslutningen 81%, hvilket kan skyldes forsinket vaccination, figur 1.

For årgang 1999 var de laveste tilslutninger i kommunerne Læsø (52%), Svendborg (67%) og Fåborg-Midtfyn (69%), mens de højeste tilslutninger var i kommunerne Vesthimmerland (89%) og Sorø, Ringkøbing-Skjern samt Brønderslev-Dronninglund (88%).

MFR 2 i 4-års-alderen

For dem, der har fulgt programmet, dvs. fødselsårgangen 2004, født efter 1. april, var tilslutningen 69%. Denne tilslutning er dog kunstigt for lav, da der ikke er korrigeret for, at ¼ af kohorten ikke er tilbudt MFR 2-vaccination. For fødselsårgangene 2005-2006 var tilslutningen 79%. For årgang 2007 var tilslutningen 71%, hvilket kan forklares ved forsinket vaccination. For denne årgang var spændvidden på kommuneniveau 34-81%.

Kommentar

Tilslutningen til MFR-vaccination er fortsat generelt uændret og for lav i hele landet, EPI-NYT 21/11, og endda let faldende for fødselsårgangene 2006-2009. Som tidligere var tilslutningen til MFR 2 generelt lavere end til MFR 1. Specielt har MFR 2 i 4-års-alderen ikke medført en forventet øget tilslutning, EPI-NYT 9/08 og figur 1.

På trods af, at den reelle tilslutning kan være underrapporteret (for MFR 1 for fødselsårgangene 2000-2003 med op til 3-4 procentpoint), EPI-NYT 20/12, medfører den mangeårige utilstrækkelige tilslutning og forsinkelse i forhold til det anbefalede vaccinationstidspunkt for MFR-vaccination, at der fortsat ophobes et stigende antal ubeskyttede børn og unge. Som en konsekvens heraf oplevede Danmark i 2011 det største mæslingeudbrud i de seneste 16 år med 84 påviste tilfælde, EPI-NYT 24/11.

Med mindre tilslutningen til både MFR 1 og 2 bedres markant, må tilbagevendende udbrud af mæslinger forventes. Endvidere vil Danmark ikke kunne kontrollere forekomsten af mæslinger, som det er WHO’s mål for Europa i 2015. Forudsætningen herfor er en vedvarende vaccinationstilslutning for to vacciner på mindst 95%.

Det aktuelle tilbud til unge ikke-immune voksne om gratis MFR-vaccination, der varer året ud, samt Sundhedsstyrelsens informationsindsats til forældre til 4-5-årige børn, EPI-NYT 12/12, kan forhåbentligt medvirke til, at flere vil tage imod tilbuddet om MFR-vaccination, så større udbrud kan undgås fremover.

(P.H. Andersen, L.K. Knudsen, P. Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemiologi)

6. juni 2012