Uge 12 - 2012

Gratis MFR-vaccination til unge voksne

Gratis MFR-vaccination til unge voksne

Den 1. april 2012 indføres et midlertidigt tilbud om gratis vaccination mod mæslinger, fåresyge og røde hunde (MFR) af unge voksne, som ikke har haft og ikke tidligere er vaccineret mod mæslinger, EPI-NYT 9/12. Tilbuddet omfatter personer over 18 år født i 1974 eller senere og varer indtil udgangen af 2012.

Baggrund

MFR-vaccination blev indført i det danske børnevaccinationsprogram den 1. januar 1987, EPI-NYT 9/86 og 46/86. Ved programmets start blev personer under 13 år født i 1974-1986 tilbudt én dosis MFR-vaccine. Tilslutningen til dette catch-up program var lav; for børn født i 1976 fandtes tilslutningen at være 31%, EPI-NYT 35/89, mens den for børn født i 1986 var 84%, EPI-NYT 6/07. Så godt som alle personer født før 1974 har haft mæslinger og er immune.

I perioden før 1987 var sygdommene meget udbredte, fx forekom mæslinger i epidemier hvert 2.-3. år, og der var typisk 20-60.000 tilfælde årligt. Efter MFR-vaccinens indførelse faldt antallet af tilfælde hurtigt til cirka 500 årligt. Derefter faldt antallet yderligere, og i 1997 var der 61 anmeldte tilfælde. I en ”honeymoon” periode på 31 måneder i årene 2002-2005 var der ingen anmeldte tilfælde, hvorefter der igen begyndte at forekomme tilfælde af mæslinger i Danmark.

Samtidig med et fald i forekomsten faldt også hyppigheden af komplikationer til mæslinger som bakterielle superinfektioner, mæslinge-encephalitis og dødsfald.  

Lav vaccinationstilslutning

Mæslinger er et af de mest smitsomme virus, der findes, hvilket medfører, at mindst 95% af befolkningen skal være immune, for at virus ikke kan cirkulere vedvarende. Dette mål er ikke nået for nogen årgang siden vaccinens indførelse, EPI-NYT 21/11, og det betyder, at der er akkumuleret et stort antal ikke-immune yngre voksne. Når virus bringes til Danmark, fx efter rejse til et område, hvor mæslingevirus cirkulerer, vil det kunne resultere i udbrud. Dette sås i både 2002, 2006 og 2008, og igen i 2011, hvor Danmark oplevede det største mæslingeudbrud de seneste 17 år,EPI-NYT 24/11. I dette udbrud med 84 anmeldte tilfælde var ca. 1/3 af tilfældene yngre voksne (alle undtagen én uvaccineret) og blandt disse var 70% indlagt. Dette er baggrunden for, at MFR-vaccination nu tilbydes til alle voksne født i 1974 eller senere. Sammen med en øget vaccinationsindsats blandt børn vil vaccinationstilbuddet til unge voksne kunne bidrage til, at Danmark kan eliminere mæslinger.

Mæslinger i Europa

Mæslinger findes stadig udbredt i Europa, og antallet af registrerede tilfælde er firedoblet i årene 2010-11 sammenlignet med 2008-9. I 2011 blev anmeldt 30.567 tilfælde fra 29 EU/EFTA-lande. Mere end 90% af tilfældene var fra blot fem lande: Frankrig (15.206), Italien (5.181), Rumænien (4.015), Spanien (1.986) og Tyskland (1.609). Der var otte dødsfald som følge af mæslinger i Europa i 2011. ECDC har den 13. marts 2012 rapporteret om mere end 5.000 tilfælde af mæslinger i Ukraine alene i 2012. Ukraine er sammen med Polen vært for EM i fodbold i juni 2012, og risikoen for at blive udsat for smitte vurderes som høj, hvorfor alle rejsende til Ukraine opfordres til at være vaccineret mod mæslinger, www.ecdc.europa.eu. WHO’s målsætning er at eliminere mæslinger og røde hunde i Europaregionen senest år 2015, EPI-NYT 17/09.

Vaccinationsprogram

Den aktuelt anvendte MFR-vaccine (Priorix®) giver beskyttelse mod mæslinger hos 98% af vaccinerede. Da den individuelle beskyttelse således er meget høj, vurderes det at være tilstrækkeligt i et catch-up program at tilbyde voksne én dosis MFR-vaccine.

Der er ingen risiko ved at blive MFR-vaccineret, selvom man skulle have haft fåresyge og/eller røde hunde. Hvis man allerede er immun mod den ene eller begge sygdomme, vil de cirkulerende antistoffer blot neutralisere denne del af vaccinen.

Røde hunde

Røde hunde (rubella) infektion er ikke en alvorlig sygdom hos børn, men kan få alvorlige følger for fostret, hvis en gravid smittes i 1. trimester. Uvaccinerede kvinder over 18 år kan derfor vaccineres gratis mod røde hunde med MFR-vaccine. Rubella-infektion hos gravide og kongenit rubella syndrom har været individuelt anmeldelsespligtige siden 1994, og der er siden da anmeldt i alt 19 tilfælde af akut rubella-infektion hos gravide (sidst i 2008), men ingen tilfælde af kongenit rubella syndrom.

Fåresyge

I perioden 1994-2011 blev anmeldt gennemsnitligt 18 tilfælde om året. Før MFR-vaccinens indførelse blev der hvert år indlagt 200-250 børn med serøs meningitis pga. fåresyge. Derud over sås enkelte tilfælde af of-test ensidigt høretab samt orchitis hos mænd efter puberteten.

Bivirkninger

MFR-vaccination kan som andre lægemidler medføre bivirkninger. De hyppigste er lokalreaktioner på vaccinationsstedet (>10%), feber og/eller udslæt samt symptomer på øvre luftvejsinfektion (1-10%). Hos voksne kvinder er incidensraterne for artritis og artralgi generelt højere end hos børn (1,2-2%), og reaktionerne mere markante og af længere varighed. For oplysning om ikke-almindelige og sjældnere bivirkninger samt kontraindikationer henvises til produktresumeet for MFR-vaccinen (Priorix®), som kan læses på www.ssi.dk.

Bestilling

MFR-vacciner bestilles som vanligt via ordremodtagelsen på SSI, og leveres i pakninger af 10 doser.

Afregning med Sygesikringen

Ved MFR-vaccination samtidig med anden konsultation anvendes kode 8620. Ved MFR-vaccination uden anden konsultation anvendes kode 8621. Da der kan være risiko for mæslingesmitte ved udlandsrejse, har vaccinationsklinikker også mulighed for at MFR-vaccinere voksne gratis før rejser. Det er en forudsætning for afregning med regionerne, at denne sker elektronisk og via de af regionerne anbefalede afregningssystemer.

(P.H. Andersen, L.K. Knudsen, P. Valentiner-Branth, Afdeling for  Infektionsepidemiologi)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf)

21. marts 2012