Uge 24 - 2011

Mæslingeudbrud - status 
Øget forekomst af invasive infektioner forårsaget af gruppe A streptokokker 
Statens Serum Institut får ny adresse

Mæslingeudbrud - status

Der har siden januar 2011 været udbrud af mæslinger i Danmark, primært i Storkøbenhavn og Region Sjælland, men også enkelte tilfælde i resten af landet.

Epikurve og tabeller med fordeling på region, aldersgrupper, vaccinationsstatus og eventuel indlæggelse kan ses på SSI's temaside om mæslinger. Data opdateres hver torsdag, så længe udbruddet varer.

Den 15. juni var der påvist i alt 83 tilfælde, heraf 57 fra region Hovedstaden og 22 fra Region Sjælland. I Region Sjælland har der været flest tilfælde i Næstvedområdet og på Møn.

Af de 83 tilfælde var 76 laboratoriebekræftede og syv tilfælde kliniske med kontakt til et verificeret tilfælde. Aldersspredningen var fra 4 måneder til 59 år, og 28 (33 %) var ≥ 18 år.

Alle tilfælde på nær ét menes smittet i Danmark. Genotypning af virus tyder på, at udbruddet skyldes en enkelt introduktion af virus. Alle typede virus fraset ét er type D4, som p.t. cirkulerer i Europa; ét er type D8, som normalt cirkulerer i Indien og Nepal, men nyligt også har været påvist i flere Europæiske lande.

I alt havde 42 tilfælde (51 %) været indlagt på sygehus. I gruppen over 18 år havde 71 % været indlagt.
Blandt 73 anmeldte tilfælde var der oplysning om komplikationer i form af pneumoni (3) og otitis media (2), mens én patient var meningeal under indlæggelsen.

Ti tilfælde er endnu ikke anmeldt på formular 1515.

Kommentar

Det aktuelle mæslingeudbrud er det største i de seneste 15 år. På baggrund af epikurven vurderes udbruddet ikke at være for nedadgående, se SSI's temaside om mæslinger.

Den høje incidens i Europa i 2010 er fortsat i 2011 med store udbrud i Frankrig, Spanien, Tyskland, England og Schweiz og mere end 10.000 tilfælde rapporteret fra 24 af 31 EU og EEA/EFTA lande, heraf fire dødsfald.

I lyset af den epidemiologiske situation i Danmark/Europa og den kommende ferietid, bør forældre til uvaccinerede børn opfordres til at få børnene vaccineret før ferierejser, også inden for Europa.
Denne opfordring gælder endvidere unge, uvaccinerede voksne, der også kan blive udsat for smitte i forbindelse med sociale begivenheder som festivaler og lign.

Mæslinger forebygges effektivt og sikkert gennem MFR-vaccination, som tilbydes ved 15 mdr. og 4-års-alderen (tidligere 12 år, EPI-NYT 9/08 (pdf)). Er man ikke blevet vaccineret på disse tidspunkter, er det stadig muligt at blive vaccineret.

MFR-vaccinen er gratis for unge under 18 år, men der er principielt ikke nogen øvre aldersgrænse for MFR-vaccination.

I forbindelse med det aktuelle udbrud eller ved udlandsrejse kan vaccination overvejes fra 12 mdrs. alder.

Ved mistanke om mæslinger bør tages forholdsregler som beskrevet i EPI-NYT 16-17/11.

Mæslinger er en anmeldelsespligtig sygdom.
Når diagnosen stilles, skal der hurtigt indsendes anmeldelse på formular 1515. Dette er af betydning for forebyggelse og rådgivning.
Ligeledes er det vigtigt at skrive eventuelle komplikationer på anmeldelsen.
(L.K. Knudsen, P.H. Andersen, Epid. afd., B. Böttiger, Vir. afd.)

Øget forekomst af invasive infektioner forårsaget af gruppe A streptokokker

I de første fem måneder af 2011 har Neisseria og Streptokok Reference-laboratoriet på SSI fra landets klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA) modtaget et højere antal (n=111) gruppe A streptokokker (GAS) fra invasive infektioner, end i samme periode i tidligere år (gennemsnit, n=70), figur 1.

Allerede fra midten af 2010 var antallet højere end i de tidligere år.

Stigningen i antallet af invasive GAS-infektioner ser ud til at omfatte hele landet og typebestemmelse tyder på, at stigningen ikke skyldes et udbrud med en enkelt stamme.

GAS kan opdeles i T- og emm-typer. De typer, der hidtil har været dominerende i 2011, er 1-1.0 (T-type 1 - emm-type 1.0) (17 %), 12-12.0 (10 %), 28-28.0 (7 %), 3-3.1 (9 %) og NT-3.1 (10 %). Med undtagelse af NT-3.1 er det de samme typer, som dominerede i 2010.

I 2010 var 0 % penicillin-, 1,3 % erythromycin-, 0,7 % clindamycin- og 5,2 % tetracyklin-resistente GAS mod henholdsvis 0 %, 0,9 %, 0 % og 0,9 % i 2011.
Det tyder på, at det ikke er forøget forekomst af resistente GAS, der er årsag til det forhøjede antal.

I 2011 er cirka 65 % af GAS-isolaterne fra personer over 60 år. I tidligere år var 50-65 % af isolaterne fra denne aldersgruppe.
Det tyder på, at det ikke er en ændret aldersgruppe af personer, der får disse infektioner.

Kommentar

Om de kliniske symptomer eller dødeligheden er ændret i 2011 i forhold til tidligere år er ikke muligt at undersøge på det eksisterende grundlag.

Det er heller ikke muligt at vurdere, om der er særlig øget forekomst i enkelte områder, da tallene er små, flere KMA'er har ændret optageområde, og det ikke er pligtigt at indsende invasive GAS-isolater til typebestemmelse.
Det skønnes dog, at de enkelte KMA'er ikke har ændret kriterier for indsendelse.

Årsagen til den aktuelle forhøjede forekomst af invasive GAS-infektioner er derfor ukendt, og udviklingen følges tæt.
(L. Lambertsen, S. Hoffmann, AMOF)

SSI får ny adresse

Københavns Kommune har omlagt Artillerivej og ændret vejnavnet til Ørestads Boulevard.
SSI får dermed ny adresse:

  • Statens Serum Institut
    Ørestads Boulevard 5
    2300 København S

Adressen på eksisterende trykte materialer bliver udskiftet gradvist. Kunder og samarbejdspartnere vil derfor i nogen tid fremover kunne modtage materialer fra SSI med den gamle adresse (Artillerivej 5) påtrykt.
(Statens Serum Institut) 

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

15. juni 2011