Uge 21 - 2011

Tilslutning til MFR-vaccination 2010

Tilslutning til MFR-vaccination 2010

Tilslutningen er opgjort pr. 31. december 2010. Ikke alle fødselsårgange kunne forventes færdigvaccineret på opgørelsestidspunktet: For årgang 2009 gælder dette for MFR 1 og for årgangene 2006 og 1998 for MFR 2 i henholdsvis 4- og 12-års-alderen.

Den 1. april 2008 blev MFR 2-vaccinationen fremrykket til 4 års børneundersøgelsen, EPI-NYT 9/08 (pdf).
Børn, der 1. april 2008 var ældre end 4 år, skal fortsat MFR 2-vaccineres i 12-års-alderen.

Indtil april 2016 tilbydes MFR 2-vaccination således årligt til to fødselsårgange i henholdsvis 4- og 12-års-alderen.

Børnevaccinationsdatabasen

Den nationale børnevaccinationsdatabase består af personidentificerbare data fra lægernes afregning med Sygesikringen.

Den rapporterede tilslutning omfatter således kun vaccinationer foretaget i Danmark af praktiserende læger.

MFR 1

Tilslutningen for årgangene 1996-1998 var 85-88 % og 89 % for årgangene 1999-2004.

For årgangene 2005-2007 var tilslutningen 86-87 % og for årgang 2008 kun 85 %; forsinket vaccination kan være en medvirkende årsag til den lavere tilslutning for årgang 2008, figur 1.

Den laveste tilslutning til MFR 1 var i København by, dvs. Københavns Kommune og Frederiksberg, tabel 1.

MFR 2 i 12-års-alderen

Samlet var tilslutningen til MFR 2 uændret i forhold til den forrige opgørelse, EPI-NYT 10/10.

Vaccinationstilslutningen for fødselsårgangene 1991-1997 var 85- 87 %.
For fødselsårgang 1998 var tilslutningen 68 %, hvilket kan skyldes forsinket vaccination, figur 1

MFR 2 i 4-års-alderen

For dem, der har fulgt programmet, dvs. fødselsårgangen 2004, født efter 1. april, og hele fødselsårgang 2005, var tilslutningen på henholdsvis 69 % og 73 %; for årgang 2006 var tilslutningen 59 %, hvilket muligvis kan forklares ved forsinket vaccination.

Alder på vaccinationstidspunktet

Som tidligere vist for MFR 1, EPI-NYT 10/10, gives MFR 2 i 4-års-alderen også med betydelig forsinkelse i forhold til det anbefalede tidspunkt, figur 2.

Det fremgår af figuren, at forsinkelsen afkortes efterhånden for de tre afrapporterede fødselsårgange.
En del MFR 2-vaccinationer blev også givet i forbindelse med 5-års-revaccination med DiTeKiPol.

Kommentar

Tilslutningen til MFR-vaccination er fortsat generelt uændret og for lav i hele landet, EPI-NYT 10/10, og endda let faldende for fødselsårgangene 2005-2008.

Med undtagelse af en enkelt fødselsårgang på Bornholm, var tilslutningen under 90 % for både MFR 1 og 2 for alle fødselsårgange i hele landet.

Som tidligere var tilslutningen til MFR 2 generelt lavere end til MFR 1.
Ligeledes har MFR 2 i 4-års-alderen ikke medført den forventede tilslutning, EPI-NYT 9/08 (pdf).

Den efterhånden mangeårige utilstrækkelige tilslutning og forsinkelse i forhold til det anbefalede vaccinationstidspunkt for MFR-vaccination medfører, at der fortsat ophobes et stigende antal ubeskyttede børn og unge.

Som en konsekvens har Danmark siden januar 2011 været ramt af det største mæslingeudbrud i de seneste 15 år med aktuelt mere end 71 påviste tilfælde, se SSI's temaside om mæslinger.

Medmindre tilslutningen til både MFR 1 og 2 bedres markant, må tilbagevendende udbrud af mæslinger forventes.
Endvidere vil Danmark ikke kunne kontrollere forekomsten af mæslinger, som det er WHO's mål for Europa i 2015.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at lægerne er ekstra opmærksomme på, om børn i deres praksis er vaccineret, og at unge voksne, der ikke er vaccineret eller har haft mæslinger, bliver MFR-vaccineret, EPI-NYT 36/08 (pdf); 30 % af mæslingepatienterne er aktuelt >18 år.
(P. Valentiner-Branth, S. Glismann, L.K. Knudsen, Epidemiologisk afd.,
J. Simonsen, Afd. for Epidemiologisk Forskning)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

25. maj 2011