Uge 48 - 2010

Epidemi med Mycoplasma pneumoniae, 
World AIDS Day, 
Kighostevaccination før high school-ophold i USA, 
Øget antal med fåresyge

Epidemi med Mycoplasma pneumoniae

I EPI-NYT 40/10 og 41/10 blev der beskrevet en stigning i antal prøver positive for Mycoplasma pneumoniae (MP) ved PCR. I de sidste uger er set en yderligere stigning over hele landet i både absolutte tal og positivprocent af undersøgte prøver. Dette bekræfter at der er en landsdækkede epidemi. Denne figur viser det samlede antal positive prøver og positivprocenten for klinisk mikrobiologiske afdelinger der udfører PCR for MP, dvs. Esbjerg, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Odense, Rigshospitalet, Skejby, Vejle, Viborg, Aalborg og SSI fra uge 34-47. Over hele perioden er antallet af positive prøver over 2 uger mere end 10-doblet (45 til 517) og positivprocenten er fordoblet (9,6 til 19,0). For yderligere information om klinik og behandling henvises til temaside om MP.
(S.A. Uldum, AMOF, J.N. Rasmussen, Epidemiologisk Afdeling)

World AIDS Day

Igen i år er det ”World AIDS day” den 1. december og temaet er ”Act aware”. Dette kan oversættes til ”Vær betænksom i dine handlinger”. Temaet opfordrer til at tænke over, at man kan beskytte sig selv, og dem man holder af, mod hiv ved at dyrke sikker sex.

Temaet er også en opfordring til at være bevidst om, at man kan være med til at svække stigmatisering og fejlopfattelser, der stadig hersker omkring hiv. Der er fortsat mange fejlagtige opfattelser af, hvordan hiv smitter, og mange tror, at hiv-smitte stadig er ensbetydende med den visse død. Det er derfor nødvendigt at understrege at

  • Hiv smitter ikke ved almindelig daglig kontakt mellem mennesker.
  • Hiv smitter ikke gennem spyt eller tårer.
  • Hiv smitter kun via blod og sex.
  • Risikoen for seksuel smitte er tæt på nul, hvis den hiv-positive får hiv-medicin, tager den korrekt og ikke har andre seksuelt overførte sygdomme

Hiv-medicin kan holde den hiv-positive fri for hiv-sygdom i mange år. I Danmark er det således yderst sjældent, at en hiv-positiv person, der tager hiv-medicinen korrekt, udvikler AIDS, EPI-NYT 45/10. I dag kan hiv-positive forvente næsten samme livslængde som ikke-hiv-smittede.

Der er fortsat mange, der ikke har hørt om de medicinske fremskridt, og som er bange for hiv-smittede. Den ubegrundede frygt for hiv-smittede gør, at nogle hiv-positive personer føler sig isolerede, og ikke vover at være åbne om hiv. Andre, der frygter at være hiv-smittede, kan ligefrem afholde sig fra at blive testet af frygt for omverdenens fordømmelse, såfremt de skulle vise sig at være hiv-positive.

Og det er på denne måde at stigma, uvidenhed og frygt medvirker til at holde liv i hiv-epidemien. For hiv-smittede, der ikke har fået diagnosen endnu, har ikke mulighed for at få behandlingen. Og uden behandlingen, er der risiko for at smitte andre seksuelt.
(S. Cowan, Epidemiologisk afdeling)

Kighostevaccination før high school- ophold i USA

Unge, der skal gå på high school i USA, kan blive mødt med vaccinationskrav, der er mere omfattende end det danske børnevaccinationsprogram.

I de seneste år har mange stater indført krav om revaccination mod kighoste, og flere praktiserende læger har oplevet, at en erklæring om manglende revaccination mod kighoste, som den der omtales i EPI-NYT 20-21/05 (pdf), ikke accepteres af de amerikanske myndigheder eller de enkelte skoler.

En kighostevaccine til revaccination af unge er ikke tilgængelig i Danmark. Den eneste mulighed for at give en kighostebooster er at give en DiTeKiPol Booster (”5-års-vaccine”). Denne vaccine er ikke indregistreret til brug hos unge eller voksne. Men i denne særlige situation vurderes det, baseret på den lille risiko for bivirkninger, at vaccinen kan gives til unge, når det er et ufravigeligt krav.

Praktiserende læger opfordres til at være opmærksomme på et evt. krav om revaccination mod kighoste inden den unge revaccineres, således at der kan vælges DiTeKiPol Booster i stedet for diTeBooster. Det bør undgås at give to difteri- og tetanusholdige revaccinationer tæt på hinanden, og det absolutte minimumsinterval er to år.
(G. St.-Martin, P.H. Andersen, Epidemiologisk afdeling)

Øget antal med fåresyge

I 2010 er fra januar til november måned anmeldt 30 tilfælde af fåresyge. Antallet er stigende i forhold til 17 tilfælde i hele 2009 og 24 i 2008.

Af de 30 tilfælde var seks børn mellem 6-17 år, 14 var mellem 18-30 år og ti mellem 31-62 år.

To af patienterne var smittet i udlandet: én i Frankrig og én i Thailand. De øvrige 28 var smittet i Danmark, heraf var de 18 fra Region Midtjylland, mens resten var jævnt fordelt over hele landet.

Syv var smittet af søskende eller anden kendt person, 21 havde ukendt smittekilde og for to var denne uoplyst.

I alt fire havde fået én MFR-vaccine, to havde fået to vacciner, 18 var uvaccineret og for seks var vaccinationsstatus uoplyst.

Kommentar

Både i Danmark og udlandet ses en tendens til øget forekomst af fåresyge blandt yngre voksne, der har risiko for alvorligere sygdom. Det er endvidere velkendt, at fåresygekomponenten i MFR-vaccinen er mindre effektiv end de øvrige, og vaccinesvigt kan forekomme.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at uvaccinerede voksne født efter 1974, som ikke har haft mæslinger, fåresyge eller røde hunde, gives MFR-vaccination, se www.sst.dk.

MFR-vaccination er gratis for personer under 18 år. Der er principielt ikke nogen øvre aldersgrænse for at anvende MFR-vaccinen.

Embedslægeinstitutionen i Region Midtjylland har informeret aktivt om disse anbefalinger, og der er i de sidste to mdr. kun anmeldt ét tilfælde.

Inden MFR-vaccinen blev indført i Danmark i 1987 medførte fåresyge, at der årligt blev indlagt ca. 200 børn med serøs meningitis, og enkelte børn fik høretab efter sygdommen. Hos ca. 1/3 af større drenge eller mænd med fåresyge forekom testikelbetændelse, som dog kun i få tilfælde medførte sterilitet.
(L.K. Knudsen, P.H. Andersen, Epidemiologisk afdeling)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner (pdf) 

1. december 2010