Difteri-tetanus-kighoste-polio-hib-vaccine (Pentavac)

Inaktiveret vaccine mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio og alvorlige infektioner forårsaget af Haemophilus influenzae type b
Til injektion

Produktresumé
Pentavac

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder toksiner fra difteri-, stivkrampe- og kighostebakterier i en fuldstændig afgiftet form (toksoider), inaktiveret poliovirus samt kapselpolysaccharid fra Haemophilus influenzae type b konjugeret til tetanusprotein.

Målgruppen for vaccination

Vaccinen indgår i det danske vaccinationsprogram og barnet vaccineres med denne vaccine, der yder beskyttelse mod sygdommene difteri, stivkrampe, kighoste, polio og haemphilus influenzae B-infektion.

Vaccinationsdosis

Der gives en grundvaccination bestående af flere doser med forskellige intervaller. Vaccinen gives fra 3 måneder, samt sædvanligvis ved 5 og 12 måneders alder. Minimumsintervallet mellem første og anden injektion er 2 måneder og intervallet mellem 2. og 3. dosis er min. 6 måneder. Der gives en revaccination  (3-5) år efter sidste grundvaccine (Di-Te-Ki-Pol/Tetravac).

Ved behov for grundvaccination (fx ved rejse) før 3 måneder, se yderligere information Rejsevaccination af børn.

Vær opmærksom på, at vaccinen Pentavac består af to enheder, en fyldt injektionssprøjte og et hætteglas.
Hætteglasset indeholder frysetørret vaccine (pulver) mod Haemophilus influenzae type b.
Den fyldte injektionssprøjte indeholder vaccine mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio.
Indholdet i den fyldte injektionssprøjte skal blandes med den frysetørrede vaccine i hætteglasset. Efter omrystning, hvorved den frysetørrede vaccine rekonstitueres, trækkes hele blandingen, som nu er mælkehvid op i injektionssprøjten. Sprøjten forsynes herefter med en ny injektionsnål og den kombinerede vaccine er klar til intramuskulær injektion, som gives umiddelbart efter vaccinen er blandet.

De foretrukne injektionssteder er den anterolaterale region af låret hos små børn og deltoidearegionen hos større børn, unge og voksne, se Injektionsteknik.

I de tilfælde hvor kombinationsvaccinen Pentavac ikke er rekonstitueret korrekt og man ikke har fået opløst pulveret indeholdende den konjugerede Haemophilus influenzae type b vaccine, kan der bestilles en Act-Hib vaccine hjem som en børnevaccine til et barn under 6 år. Denne vaccine skal bestilles telefonisk via Ordremodtagelsen, SSI.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af svær, akut sygdom eller feber bør vaccinationen udskydes. Milde infektioner som almindelig forkølelse og let feber op til 380C giver ikke anledning til at udskyde vaccination.

Børn som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Børn med alvorlig overfølsomhed over for et eller flere af indholdsstofferne.
Børn som lider af fremadskridende neurologiske sygdomme, bør ikke vaccineres.

Børn som har haft encephalopati af ukendt årsag opstået indenfor syv dage efter tidligere vaccination med en kighosteholdig vaccine, bør ikke vaccineres. Under disse omstændigheder skal kighostevaccinationen afbrydes, og vaccinationsprogram fortsættes med difteri-, tetanus-, polio- og Hib-vacciner.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, gråd, appetitløshed, opkastning, irritabilitet, døsighed og feber.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Efter grundvaccination varer beskyttelsen mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio frem til 5-års-alderen.