Udbrud af listeria i Danmark 2016-2019

Statens Serum Institut efterforskede i 2017-2019 et langvarigt udbrud af listeria. Smittekilden viste sig at være importerede koldrøgede fiskeprodukter fra Estland.

Status på sygdomsudbruddet

I alt 9 personer blev smittet med den samme type af listeria fra december 2016 til februar 2019 (Figur 1). Patienterne var 5 mænd og 4 kvinder i alderen 52-90 år – alle patienterne havde alvorlig sygdom, der gjorde dem sårbare overfor listeria. To patienter døde indenfor 30 dage efter at prøven var taget. Patienterne var fordelt over hele landet (tabel 1).

Figur 1. Prøvedato for patienter med listeria ST1247 i Danmark, 2016-2019

Figur 1. Prøvedato for patienter med listeria ST1247 i Danmark, 2016-2019

Region Antal patienter 
Hovedstaden  2
Sjælland  0
Syddanmark  3
Midtjylland  2
Nordjylland  2
Total 9

Tabel 1. Patienter med listeria ST1247 i Danmark, 2016-2019, per region

Se overvågningsdata for listeria i Danmark.

Nyheder om udbruddet

15. marts 2019
Listeriaudbrud forårsaget af koldrøgede fiskeprodukter fra Estland

Udbrudsstammen

Bakterien er af typen Listeria monocytogenes. Ved helgenomsekventering er stammerne konstateret nært beslægtede og af sekvens-typen (ST) 1247.

Efterforskningen af udbruddet

I samarbejde med Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet udpegede SSI koldrøget ørred og laks fra Estland, som smittekilde til udbruddet. Det skete på baggrund af patientinterviews og sammenligning af prøver fra patienter og fødevarer ved hjælp af helgenomsekventering.

Produkterne fra den danske importør blev tilbagekaldt den 15. marts 2019 fra Salling Group og Dagrofa.

Internationalt

Udbruddet og smittekilden blev rapporteret til de øvrige europæiske lande. Der blev rapporteret i alt ni tilfælde fra fire andre europæiske lande i perioden fra 2014 til 2019. Det drejer sig om tilfælde fra Estland, Sverige, Finland og et tilfælde i august 2018 i Frankrig. En fælles udredning pågår i regi af Det Europæiske Center for Forebyggelse og Kontrol, ECDC.

Hvordan skal man forholde sig, hvis man har spist det tilbagekaldte koldrøgede laks eller ørred?

Det er kun ældre, personer med svækket immunsystem på grund af anden alvorlig sygdom eller gravide som er i risiko for at blive alvorligt syge med listeria. Så selvom man har spist nogle af de produkter, der nu er trukket tilbage på grund af listeria-mistanke, er der kun en lille risiko for, at man bliver syg og man bør kun kontakte læge ved symptomer på sygdom.

Alvorlig listeriainfektion kan give blodforgiftning eller hjernehindebetændelse. Symptomerne omfatter høj feber, kulderystelser, muskelømhed og påvirket almentilstand; nakke- og rygstivhed eller ændret bevidsthedsniveau.

Ældre personer (>60 år) eller personer, som har anden alvorlig sygdom, fx cancer, blodsygdomme, nyresygdomme og diabetes eller er i immundæmpende behandling, bør kontakte læge ved feber, svækket almentilstand, diarré og opkast.

Gravide kvinder kan have et mildere forløb af listeriose og bør kontakte læge ved feber, muskelsmerter, diarré, mavesmerter eller smerter ved vandladning.

Særligt til sundhedspersonale

Sundhedspersoner bør være opmærksomme på listeriose som differentialdiagnose, når personer henvender sig med relevante symptomer og hvis de har en konkret eksponering for en risikofødevare.

Kliniske mikrobiologiske afdelinger, der diagnosticerer en listeriainfektion, skal anmelde denne til Statens Serum Institut og hurtigst muligt indsende listeria-isolater til Statens Serum Institut for yderligere typning.

Tidligere listeria udbrud forårsaget af koldrøget fisk

Der er tidligere set langvarige sygdomsudbrud forårsaget af listeria i koldrøget fisk, hvor bakterierne pga. mangelfuld rengøring hos en virksomhed har kunnet gemme sig og flere gange over en årrække smitte forbrugere.

I 2017 blev polsk laks tilbagekaldt, efter at fem danskere var blevet syge, og tilbage i 2013-15 gjorde to udbrud fra røget fisk 20 personer syge

Generelle råd til forebyggelse af listeriainfektion

Fødevarestyrelsen har vejledninger til, hvordan man undgår listeria hvis man er alvorligt syg eller har nedsat immunforsvar, eller under sin graviditet. Her lyder rådene blandt andet:

  • Spis koldrøget fisk, gravad fisk og kødpålæg så friskt som muligt
  • Hold køleskabstemperaturen på 5 °C eller koldere
  • Undgå upasteuriseret mælk og bløde råmælksoste.

Fødevarestyrelsens vejledninger:
Sådan undgår du listeria - hvis du er syg 
Sådan undgår du listeria - hvis du er gravid

Overvaagning af listeria

Se hvordan SSI anvender helgenom-sekvensering og patientinterview til at finde og opklare udbrud med listeria

Luise Müller

Kontakt

Luise Müller, Epidemiolog, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Sygdomsudbrud
T. 32688590 @. lum@ssi.dk Se profil