Udbrud af listeria i Danmark i 2013-14

De første tilfælde af listeriose i dette sygdomsudbrud blev konstateret i september 2013. Ved udbruddets afslutning i oktober 2014 var der i alt 41 tilfælde. Smittekilden var kødprodukter fra Jørn A. Rullepølser.

Under dette udbrud blev der påvist listeria i pålægsprodukter distribueret fra Jørn A. Rullepølser. Produkterne blev solgt i supermarkeder, men blev også leveret til institutionskøkkener. Nogle af aftagerne videreforarbejdede produkterne ved opskæring og skiveskæring og solgte dem i supermarkeder.

De første fire tilfælde af listeriose sås i perioden fra september til december 2013, hvor der ikke kunne identificeres en smittekilde. Herefter optrådte ét tilfælde i april 2014, og de efterfølgende tilfælde optrådte fra juni og fremefter. Der blev i 2014 også påvist ca. 30 tilfælde af listeriose, som med sikkerhed ikke var relateret til dette udbrud. Det sidste tilfælde blev konstateret i oktober 2014.

Størstedelen af patienterne i dette udbrud var svært syge af andre alvorlige sygdomme. Dødeligheden i dette udbrud 41%, hvilket er højere end de ca. 25 %, man normalt ser blandt listeriapatienter. Årsagen til den høje dødelighed kan være, at produktet især blev serveret på plejehjem og hospitaler og derved udsatte i forvejen syge patienter. Der var ikke tegn på, at der er tale om en særligt farlig type af listeriabakterien.

Ingen gravide blev smittet i dette udbrud.

Antal tilfælde og dødsfald

  2013 2014 I alt
Antal tilfælde 4 37 41
Antal dødsfald* 2 15 17

* Antal dødsfald indenfor 30 dage efter diagnosedato.

Kønsmæssig fordeling

  Mænd Kvinder
Antal 18 23

Fordeling af antal tilfælde på regioner

Region Antal
Hovedstaden 10
Midtjylland 8
Nordjylland 7
Sjælland 8
Syddanmark 8
I alt 41

Patienterne i udbruddet var i alderen 43-89 år.

Nyheder på ssi.dk om listeriaudbruddet

6. november 2014
Endnu en bekræftet patient i listeriaudbrud

9. oktober 2014
To nye tilfælde af listeria fra sommerens udbrud

24. september 2014
Listeriaudbrud fra kødprodukter fra Jørn A. Rullepølser klinger af

8. september 2014
Listeriaudbrud: Endnu et bekræftet tilfælde

5. september 2014
Listeriaudbrud: 3 nye bekræftede tilfælde

1. september 2014
Listeriaudbrud: 5 nye bekræftede tilfælde

28. august 2014
Listeriaudbrud: Nu 29 bekræftede tilfælde

22. august 2014
Status på listeriaudbrud: Nu 28 patienter

18. august 2014
Nu 24 smittede i listeriaudbrud

15. august 2014
Hvordan skal man forholde sig, hvis man har spist varer fra Jørn A. Rullepølser

14. august 2014
Et af otte yderligere kendte listeriatilfælde stammer ikke fra aktuelt udbrud

13. august 2014
Statens Serum Institut forventer flere listeriatilfælde

12. august 2014
Listeriaudbrud – mistænkt kilde kødpålæg

Om listeriainfektion

Se SSI sygdomsleksikon for information om bl.a. symptomer, forekomst, forebyggelse og behandling af listeriainfektioner. Sygdomsbeskrivelsen indeholder også information målrettet sundhedsfagligt personale.

SSI’s overvågning af listeria og udbrudsopklaringen

Statens Serum Institut (SSI) undersøgte september 2013 alle listeriabakterie-prøver fra patienter ved hjælp af en ny typningsmetode (genom-sekvensering, dvs. kortlægning af hele bakteriernes DNA). Det var på denne baggrund, at SSI kunne påvise, at patienterne har været inficeret med identiske listeriabakterier og kunne konkludere, at de var smittet fra samme kilde.

SSI havde siden juni 2014 som led i et pilotprojekt med Fødevareinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet og Fødevarestyrelsen også lavet genom-sekvensering på listeriabakterie-prøver fra fødevarer, der var indsamlet af Fødevarestyrelsen ved virksomhedsbesøg. Dette var årsagen til, at det lykkedes at påvise den samme listeriabakterie i et parti rullepølse. Det pågældende parti rullepølse blev trukket tilbage fra markedet den 6. maj 2014. Da der igen blev fundet listeria på virksomheden, havde Fødevarestyrelsen den 12. august trukket alle produkter fra virksomheden tilbage. Den 18. august påviste SSI listeriabakterie i 9 andre kødpålægsprodukter fra Jørn A. Rullepølser udtaget ved Fødevarestyrelsens kontrolbesøg den 8. august.

SSI havde fra januar 2014, dvs. uafhængigt af dette udbrud optimeret overvågningen af listeria ved at indhente detaljerede oplysninger fra hospitaler om alle listeriapatienter. Det er fx oplysninger om symptomer, medicin, risikofaktorer og om patienterne har været tilknyttet særlige institutioner (hospitaler plejehjem og lignende). Om muligt interviewedes alle listeriapatienter også om eventuelle udlandsrejser, hvilke supermarkeder de handlede i, og hvad de havde spist. Disse oplysninger blev løbende formidlet til Fødevarestyrelsen som led i arbejdet med at identificere smittekilden.

Listeriaudbrud er generelt vanskelige at opklare, da interviews med patienterne om deres fødevareindtag først kan ske lang tid efter, patienten har været udsat for smitte. Det skyldes dels den lange inkubationstid, dels perioden fra prøvetagning til konstatering af om patienten tilhører et udbrud. Interviews med listeriapatienter kan desuden være vanskelige at gennemføre, da patienterne ofte i forvejen er syge og svækkede. Hertil kommer, at nogle dør inden interview har været muligt.