Listeriainfektion

Listeriainfektion er en fødevarebåren sygdom, der skyldes infektion med bakterien Listeria monocytogenes. Infektionen viser sig som regel som blodforgiftning eller meningitis hos personer, der har nedsat immunforsvar på grund af høj alder, anden alvorlig sygdom eller graviditet.

I Danmark ses normalt ca. 50 sygdomstilfælde om året. 2009 og 2014 var undtagelser med høj forekomst, idet der disse år var imellem 90-100 tilfælde. Dødeligheden er ca. 25 %.

Listeria monocytogenes kan findes overalt i miljøet og derfor også i mange rå eller let forarbejdede fødevarer. De fleste danskere vil på et eller andet tidspunkt blive smittet med bakterien, men de færreste bliver syge. Det sørger immunforsvaret for.

En listeriainfektion kan give mild febersygdom evt. med diarré. Hos ældre og svækkede personer samt gravide kan der opstå alvorlige komplikationer som blodforgiftning (bakteriæmi/sepsis) eller hjernehindebetændelse (meningitis), og det er disse alvorlige infektioner, der fokus på, når listeriainfektioner omtales.

Se overvågningsdata for listeriainfektioner i Danmark.

Synonym: Listeriose

Symptomer

Listeriose viser sig i tre hovedformer:

1. Blodforgiftning (bakteriæmi/sepsis)

2. Meningitis

3. Mor-barn-infektion. Infektion hos en gravid med L. monocytogenes kan føre til abort/dødfødsel eller fødsel af børn med sepsis/meningitis. Disse børn er ofte alvorligt syge ved fødslen. Ved korrekt og rettidig behandling med antibiotika bliver de fleste imidlertid raske.

Lokaliserede infektioner, fx infektion i hjertet eller bylder i de indre organer som fx leveren, kan forekomme, men dette er sjældent.

Sygdommen rammer oftest personer over 60 år eller patienter med svækket immunforsvar. Risikofaktorer er blandt andet: cancer, hæmatologiske lidelser (blodsygdomme), diabetes, alkoholisme, organtransplantation, aids samt immundæmpende behandling.

Oftest bliver patienter indlagt med symptomer som feber, hovedpine almen svækkelse og eventuelt diarré og opkast.

Gravide kan have ukarakteristiske symptomer som feber, eventuelt sammen med muskelsmerter, diarré eller mave- eller rygsmerter.

Smitte hos det nyfødte barn vil vise sig som alvorlig infektion med blodforgiftning (sepsis) eller meningitis, hvor barnet er slapt, irritabelt og evt. har kramper.

Inkubationstiden, dvs. tiden fra man bliver smittet til man får symptomer, for listeriose er oftest 2-3 uger, men kan variere fra 1-70 dage.

Listeriose er en livstruende sygdom, og den samlede dødelighed er ca. 25 %. Dødeligheden afhænger af alder og tilstedeværelsen af andre sygdomme.

Årsag

Listeriainfektion er en fødevarebåren sygdom, der skyldes infektion med bakterien Listeria monocytogenes.

Smitteveje

Listeria monocytogenes findes overalt i miljøet og derfor også i de fleste rå eller let forarbejdede madvarer. Alle mennesker spiser bakterien fra tid til anden, men kun meget få bliver syge af det.

Listeria kan vokse ved køleskabstemperatur, og kendte risikofødevarer er skiveskåret kødpålæg, fiskepålæg som fx koldrøget og gravad fisk samt bløde oste (især de som er fremstillet af upasteuriseret mælk).  Risikoen for at få en listeriainfektion er højere såfremt man spiser pålæg, der har overskredet holdbarheden, eller som har været opbevaret lang tid i åbnet tilstand.

Listeria smitter ikke fra person til person.

Listeria forekommer i hele verden.

Forebyggelse

Der findes ingen vaccine mod listeriose.

Det anbefales også at folk i særlig risiko (se under Symptomer) følger Fødevarestyrelsens køkkenregler, dvs. at mad, der har overskredet sidste anvendelsesdato skal smides ud og køleskabstemperaturen skal holdes på højst 5 °C. Man skal desuden huske på, at mad har kortere holdbarhed, så snart emballagen er brudt.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide undgår upasteuriseret mælk og oste, der er fremstillet af upasteuriseret mælk (rå mælk). Læs mere i pjecen: ”Råd om mad og motion når du er gravid.”

For generelt at forebygge listeriainfektion henvises til Fødevarestyrelsens råd "Sådan undgår du at blive syg af listeria" på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Behandling

Listeriose kan behandles med antibiotika (fx penicilliner). Listeria er resistent for cefalosporiner.

Særligt for sundhedsfagligt personale

Meldepligt

Kliniske mikrobiologiske afdelinger, der diagnosticerer en listeriainfektion, skal anmelde denne til Statens Serum Institut.
Tilfælde af listeria meningitis skal som andre tilfælde af bakteriel meningitis anmeldes telefonisk til embedslægeinstitutionen på patientens opholdssted. Skriftlig anmeldelse på formular 1515 til embedslægeinstitutionen på patientens opholdssted og til Statens Serum Institut, Afdeling for Infektionsepidemiologi.

Diagnostik

Sundhedspersoner bør være opmærksomme på listeriose som differentialdiagnose, når personer henvender sig med relevante symptomer, og hvis de har en konkret eksponering for en risikofødevare.

Listeria påvises ved dyrkning fra blod (bloddyrkning) eller spinalvæske samt ved udbrud evt. også fra fæces. Der undersøges ikke rutinemæssigt for listeria i fæces, så det skal anføres på rekvisitionen, hvis denne undersøgelse ønskes. Der er ikke indikation for undersøgelse med serologiske markører ved mistanke om akut infektion.

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorg skal gravide undersøges for listeria i graviditeten ud fra eksposition og relevante symptomer (se ovenfor). Gravide uden symptomer behøver ikke undersøgelse for listeriose. Man skal være opmærksom på, at listeriose hos gravide kan have et mildt sygdomsforløb.

Ved mistanke om listeriose hos gravide kvinder, kan der evt. konfereres med gynækologisk-obstetrisk afdeling.

For diagnostik i fæces mv henvises til Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis vejledning om diagnostik af bakterielle mave-tarminfektioner http://dskm.dk/Mave-tarminfektioner-2012.pdf.