Listeriainfektion

Listeriainfektion er en fødevarebåren sygdom, der skyldes bakterien Listeria monocytogenes. Infektionen kan vise sig som blodforgiftning eller meningitis hos personer, der har nedsat immunforsvar. Sygdommen kan desuden være farlig for den gravides ufødte barn. Det er disse alvorlige infektioner, der overvåges i Danmark og omtales som "listeriainfektion" her.

I Danmark ses normalt ca. 50 sygdomstilfælde om året. 2009 og 2014 var undtagelser med høj forekomst, idet der disse år var imellem 90-100 tilfælde. Dødeligheden er ca. 25 %.

Listeria monocytogenes kan findes overalt i miljøet og derfor også i mange rå eller let forarbejdede fødevarer. De fleste danskere vil på et eller andet tidspunkt blive smittet med bakterien, men de færreste bliver syge. Det sørger immunforsvaret for.

Se overvågningsdata for listeriainfektioner i Danmark.

Synonym: Listeriose

Symptomer

En listeriainfektion kan give mild febersygdom evt. med diarré, men hos personer, der er særligt modtagelige fx pga et svækket immunforsvar, kan der opstå alvorlig sygdom som blodforgiftning (bakteriæmi/sepsis) eller hjernehindebetændelse (meningitis).

Oftest bliver patienter indlagt med symptomer som feber, hovedpine almen svækkelse og eventuelt diarré og opkast.

Listeriose viser sig i tre hovedformer:

  1. Blodforgiftning (bakteriæmi/sepsis)
  2. Meningitis
  3. Mor-barn-infektion
    Gravide kan have ukarakteristiske symptomer som feber, eventuelt sammen med muskelsmerter, diarré eller mave- eller rygsmerter. Gravide kan smitte det ufødte barn uden selv at være syg. Infektion hos en gravid med L. monocytogenes kan føre til for tidlig fødsel eller fosterdød. Smitte hos det nyfødte barn vil vise sig som alvorlig infektion med blodforgiftning (sepsis) eller meningitis, hvor barnet er slapt, irritabelt og evt. har kramper. Der registreres omkring 1-3 listeriainfektioner hos gravide eller deres nyfødte børn om året i Danmark.

Infektion i indre organer fx bylder i leveren og infektion i hjertet kan forekomme, men dette er sjældent.

Inkubationstiden, dvs. tiden fra man bliver smittet til man får symptomer, for listeriose er oftest 2-3 uger, men kan variere fra 1-70 dage.

Listeriose er en livstruende sygdom, og den samlede dødelighed er ca. 25 %. Dødeligheden afhænger af alder og tilstedeværelsen af andre sygdomme.

Årsag

Listeriainfektion er en fødevarebåren sygdom, der skyldes infektion med bakterien Listeria monocytogenes.

Høj alder, immundæmpende behandling, graviditet, alkoholisme, eller underliggende sygdomme som kræft, hæmatologiske lidelser (blodsygdomme) og diabetes øger risikoen for en alvorlig listeriainfektion.

Smitteveje

Listeria monocytogenes findes overalt i miljøet og derfor også i de fleste rå eller let forarbejdede madvarer. Alle mennesker spiser bakterien fra tid til anden, men kun meget få bliver syge af det.

Listeria kan vokse ved køleskabstemperatur, og kendte risikofødevarer er skiveskåret kødpålæg, fiskepålæg som fx koldrøget og gravad fisk samt bløde oste (især de som er fremstillet af upasteuriseret mælk). Risikoen for at få en listeriainfektion er højere, hvis man spiser pålæg, der har overskredet holdbarhedsdatoen eller som har været opbevaret i åbnet tilstand i lang tid. Både rullepølse og koldrøget og gravad fisk har givet sygdomsudbrud med listeria i Danmark de senere år.

Listeria smitter ikke fra person til person, men en gravid kvinde, der er smittet, kan overføre smitten til fosteret under graviditeten eller fødslen.

Listeria forekommer i hele verden.

Forebyggelse

Der findes ingen vaccine mod listeriose.

Fødevarestyrelsen har guider til, hvordan man undgår listeria under sin graviditet, eller hvis man er alvorligt syg eller har nedsat immunforsvar.

Her lyder rådene blandt andet:

  • Spis kødpålæg, koldrøget fisk og gravad fisk så friskt som muligt.
  • Hold køleskabstemperaturen på 5 °C eller koldere.
  • Undgå upasteuriseret mælk og bløde råmælksoste.

Fødevarestyrelsens vejledninger:
Sådan undgår du listeria – hvis du er syg.
Sådan undgår du listeria – hvis du er gravid.

Behandling

Listeriose kan behandles med antibiotika (fx penicilliner). Listeria er resistent over for cefalosporiner.

Særligt for sundhedsfagligt personale

Meldepligt

Kliniske mikrobiologiske afdelinger, der diagnosticerer en listeriainfektion, skal anmelde denne til Statens Serum Institut.

Tilfælde af listeria meningitis skal som andre tilfælde af bakteriel meningitis anmeldes telefonisk til Styrelsen for Patientsikkerhed på patientens opholdssted samt skriftligt via Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI2).

Diagnostik

Sundhedspersoner bør være opmærksomme på listeriose som differentialdiagnose, når personer henvender sig med relevante symptomer, og hvis de har en konkret eksponering for en risikofødevare.

Listeria påvises ved dyrkning fra blod (bloddyrkning) eller spinalvæske samt ved udbrud evt. også fra fæces. Der undersøges ikke rutinemæssigt for listeria i fæces, så det skal anføres på rekvisitionen, hvis denne undersøgelse ønskes. Der er ikke indikation for undersøgelse med serologiske markører ved mistanke om akut infektion.

Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorg skal gravide undersøges for listeria i graviditeten ud fra eksposition og relevante symptomer (se ovenfor). Gravide uden symptomer behøver ikke undersøgelse for listeriose. Man skal være opmærksom på, at listeriose hos gravide kan have et mildt sygdomsforløb.

Ved mistanke om listeriose hos gravide kvinder, kan der evt. konfereres med gynækologisk-obstetrisk afdeling.

For diagnostik i fæces mv. henvises til Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis vejledning om diagnostik af bakterielle mave-tarminfektioner.  

Diagnostiske undersøgelser

Listeria monocytogenes overvågning (R-nr. 1041)