Udbrud af Salmonella Typhimurium i Danmark

Fra november 2020 til april 2021 blev 45 personer registreret med den samme salmonellatype i Danmark. Smittekilden var naturlægemidlet HUSK Psyllium-frøskaller. Producenten Orkla Care A/S tilbagekaldte den 16. april 2021 alle deres HUSK-produkter.

Se de tilbagekaldte produkter her.

Mellem den 12. november 2020 og den 29. april 2021 blev der rapporteret 45 tilfælde af Salmonella Typhimurium, der var indbyrdes beslægtede, til Statens Serum Institut (se figur). De syge boede spredt over hele landet, og det drejede sig om 26 kvinder og 19 mænd i alderen 2-92 år. Medianalderen var 67 år. I alt havde 29 (66%) af de syge været indlagt på hospitalet. Tre afgik ved døden inden for en 30 dages periode fra prøven var taget. Alle fejlede noget andet, men salmonellainfektionen menes at være medvirkende årsag til dødsfaldene.

Antal tilfælde af Salmonella Typhimurium, 2020-2021

Region Antal syge 
Hovedstaden 13
Sjælland 7
Syddanmark 14
Midtjylland 7
Nordjylland 4
I alt 45

Smittekilden

Statens Serum Institut fandt sammen med Lægemiddelstyrelsen, Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet at smittekilden til udbruddet var naturlægemidlet HUSK Psyllium-frøskaller. Dels var dette produkt entydigt udpeget under patientinterviews og samme type salmonella var fundet i en åben bøtte fra en patient. En dybdegående epidemiologisk undersøgelse (Case-kontrol undersøgelse) af sammenhængen kunne bekræfte dette (se nedenfor). Producenten Orkla Care A/S tilbagekaldte den 16. april 2021 alle deres HUSK-produkter.

Case-kontrol-undersøgelse

For at undersøge om sammenfaldet i at patienterne havde spist HUSK fiberprodukt (kapsler) var tilfældigt, satte vi en såkaldt case-kontrol-undersøgelse op. Udover at stille patienterne detaljerede spørgsmål om produktet (bl.a. farve, form og batchnummer) kontaktede vi også raske kontrolpersoner, om de havde indtaget produktet i samme periode. Dette viste at 87% af cases mod kun 7% af kontroller havde indtaget HUSK fiberprodukt. Se tabel. 

En analytisk beregning af dette giver en forøget risiko for at have indtaget dette på 26 (ORmatchet=26, 85%CI [3-175], p-værdi=0,001).

  Cases   Kontroller
Produkt  Total Eksponeret  Total  Eksponeret  %
HUSK fiberprodukt 15 13 87% 45 3 7% 

Alle cases rapporterede, at de havde indtaget produktet i kapsler, hvorimod de tre kontroller, der havde indtaget HUSK-fiberprodukt, havde indtaget det som pulver.

Udbrudsstammen

Bakterien har serotypen Salmonella Typhimurium, og ved helgenomsekventering blev det konstateret, at stammerne var af sekvenstype 36 og var meget tæt beslægtede med hinanden.

Generelt om salmonellainfektion

Salmonella findes hos dyr og kan smitte mennesker via fødevarer, som er forurenede med bakterien. Salmonella er en hyppig og velkendt årsag til bakterielle tarminfektioner i Danmark. Der findes mere end 2.500 forskellige typer af salmonella.

Inkubationstid

Tiden, der går, fra man er smittet, til man får symptomer, varierer fra 6-72 timer. Som regel 12-36 timer, før symptomerne viser sig.

Symptomer

Infektion med salmonella giver typisk almen utilpashed, diarré, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger, og/eller feber. Infektionen ledsages ofte af ledsmerter, muskelsmerter og hovedpine. Rigeligt med væske er vigtig for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Ved alvorlig diarrésygdom bør man søge læge.

Læs mere

Nyhed om udbruddet den 16. april 2021: Nu fjernes alle HUSK-produkter fra hylderne - husk at smide dem ud derhjemme!

Nyhed om udbruddet 15. april 2021: 33 syge, 19 indlagt og 3 døde: HUSK-naturlægemiddel kædet sammen med alvorligt salmonellaudbrud i Danmark.

Nyhed om udbruddet den 9. april 2021: HUSK-naturlægemiddel er sandsynligvis årsag til salmonellaudbrud i Danmark

Læs mere om salmonellainfektion.