Internationalt udbrud af mpox (abekopper)

Et antal påviste tilfælde af mpox er registreret i flere lande verden over, heriblandt 196 påviste tilfælde i Danmark. Dette har igangsat et internationalt samarbejde for at afdække omfanget og minimere smittespredning.

Mpox-virus og menneskekoppevirus

Mpox skyldes en sjælden virus, som findes i dyr i Afrika, men som også kan smitte mennesker. Mpox-virus er i familie med menneskekoppevirus, som blev udryddet på verdensplan i 1980, og som kun smittede imellem mennesker og ikke fandtes i dyr. En række afrikanske lande har tilbagevendende tilfælde af mpox, og udbrud i Europa er sjældne. Mpox er mindre smitsomt end menneskekopper og giver et mindre alvorligt forløb.
Sygdommen mpox viser sig ved feber, muskelsmerter, hovedpine og hævede lymfeknuder, og en til tre dage herefter opstår et vesikulært udslæt (blæreudslæt), der typisk debuterer i ansigtet og spreder sig til resten af kroppen. I visse tilfælde består symptomerne alene af proktitis (betændelse i endetarmen), som kan være smertefuldt.

Laboratoriebekræftede tilfælde af mpox i Danmark siden 23. maj 2022

Tilfælde i alt

Tilfælde siden seneste opdatering
(10-02-2023) 

Tilfælde med rejse forud for sygdomsdebut
196 0 56

Find de senest rapporterede tilfælde fra WHO

Risikovurdering

Risikovurdering af smitte med mpox i Danmark 9. august 2022 (pdf)

Risikovurdering af smitte med mpox i Danmark 24. maj 2022 (pdf)

Beskrivelse af sygdomsudbruddet

Den 7. maj og igen den 13. maj 2022 underrettede Storbritannien WHO om i alt to laboratoriebekræftede tilfælde (PCR-test på vesikelpodninger) og et sandsynligt tilfælde af mpox (vestafrikansk type). Af de tre tilfælde var de to fra samme husstand, hvor en var rejsende fra Nigeria, hvor sygdommen er udbredt (endemisk forekommende).

Den 15. maj blev WHO underrettet om yderligere fire laboratoriebekræftede tilfælde i England, der alle var blandt mænd, der har sex med mænd (MSM). Der blev ikke fundet et epidemiologisk link til rejsende fra Vestafrika, men der var fælles kontakter blandt to af de fire mænd.

Siden da er der påvist tilfælde i en lang række europæiske lande og blandt rejsende fra Europa, hovedsagelig blandt mænd, der har sex med mænd. Flere af tilfældene er påvist i kønssygdomsklinikker på baggrund af udslæt i anogenitalområdet, hvilket understøtter mistanken om at seksuel transmission spiller en rolle i det igangværende udbrud.

De typiske symptomer på mpox er feber, influenzalignende symptomer, lymfeknudesvulst og et vesikulært udslæt (blæreudslæt). Læs mere under sygdomsleksikon.

Den 23. maj 2022 blev det første tilfælde af mpox påvist i Danmark. Der er nu bekræftet 196 tilfælde i Danmark – næsten udelukkende blandt mænd . Der ses en ophobning af tilfælde blandt mænd, der har sex med mænd, og som har flere skiftende partnere. Risikoen for smitte er dog ikke som sådan knyttet til køn eller seksualitet men til et kontaktmønster med hyppig tæt fysisk kontakt i en gruppe, hvor smitten er forekommende. Det er derfor vigtigt at understrege, at risikoen for smitte gælder alle, der er i tæt fysisk kontakt med en, der er smittet.

WHO erklærede den 23. juli 2022 mpox for en global sundhedskrise. I Danmark fulgtes WHO's anbefalinger allerede, før WHO kom med sin udmelding. 

Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC) publicerer sammen med WHO løbende rapporter om mpox. Pr. 1. september 2022 er der rapporteret om 3 dødsfald i de europæiske lande, to i Spanien i juli 2022 og ét i Belgien i august 2022.

Retningslinjer for håndtering af mpox i Danmark

Sundhedsstyrelsen og de øvrige sundhedsmyndigheder har udsendt retningslinjer for håndtering af mpox i Danmark. Retningslinjerne opdateres løbende, efterhånden som der opnås mere viden om sygdommen.

Retningslinjerne indeholder en grundig beskrivelse af sygdommen herunder anmeldelsesprocedure, casedefinition og hygiejniske forholdsregler, kontaktopsporing, vaccination og behandling.

WHO anbefaler ikke restriktioner i rejse eller handel på baggrund af dette udbrud, men situationen følges tæt af sundhedsmyndighederne.

Læs mere