Forskning i kighoste

På SSI deltager vi i internationale samarbejder for at undersøge udbredelsen af kighoste og af kighoste-bakterien (Bordetella pertussis) i Europa.

Fokusområder og formål

Forskningen indebærer et tæt samarbejde med referencelaboratorier i Europa. I de fælles studier undersøges der med forskellige metoder, om de cirkulerende stammer af Bordetella pertussis i Europa er forskellige sammenholdt med tidsperiode, geografi og anvendte vacciner.

Der undersøges desuden, ved hjælp af seroprævalensstudier, hvor stor den reelle sygdomsbyrde af kighoste er i de enkelte lande. Overvågningsdata for kighoste har vist sig at være meget forskellige fra land til land og er derfor usammenlignelige på tværs af landegrænser.

Andre studier koncentrerer sig om, hvorvidt der er forskel på de dannede menneskelige antistoffer (immunforsvarets respons) efter forskellige typer af vaccinationer hhv. infektion med kighoste. 

Links til udvalgte publikationer 

Tine Dalby

Kontakt

Tine Dalby, Fagchef, Bakterier, parasitter og svampe / Sekretariat
T. 32683256 @. tid@ssi.dk Se profil