Bakterier, Parasitter & Svampe

Bakterier, Parasitter & svampe

Kontakt

Bakterier, Parasitter & svampe

Formål

 • Overvåge humane infektioner med bakterier, svampe og parasitter.
 • Overvåge antibiotikaresistens hos bakterier og svampe samt antibiotikaforbruget i primærsektoren og på sygehuse.
 • Udføre specialdiagnostiske analyser af bakterier, parasitter og svampe for det danske sundhedsvæsen.
 • Varetage opgaver inden for det veterinære beredskab.
 • Rådgive sundhedsfaglige personer og myndigheder.
 • Varetage nationale referencefunktioner.
 • Internationalt kontaktpunkt.
 • Udføre kontraktforskningsopgaver for eksterne samarbejdspartnere omkring udvikling og evaluering af antimikrobielle stoffer.
 • Forske og udvikle inden for afdelingens kerneområder.

Opgaver

Overvågning af:

 • Antibiotikaforbrug samt antibiotikaresistens blandt bakterier fra mennesker, dyr og fødevarer i Danmark (DANMAP).
 • Bakterier der forårsager luftvejsinfektioner og meningitis; pneumokokker, hæmolytiske streptokokker, meningokokker, Bordetella pertussis (kighoste), Haemophilus influenzae (inkl. hib),
 • Legionella og Chlamydia psittaci (ornitose).
 • Fødevarebårne infektioner med Salmonella, Campylobacter, Shigella, Listeria, Yersinia, E. coli, Clostridium difficile.
 • Seksuelt overførbare bakterielle infektioner gonorré, klamydia og syfilis.
 • Overvågning af fungæmier.
 • Malaria importeret til Danmark.
 • Staphylococcus aureus og methicillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA).
 • Vancomycin-resistente enterokokker (VRE) og carbapenemase-resistente organismer (CPO).
 • Azol resistens i Aspergillus fumigatus.
 • Resistens i Mycoplasma genitalium.

Afdelingen udfører specialdiagnostiske analyser af bakterier, parasitter og svampe med tilhørende rådgivning om forebyggelse, diagnose og behandling. Hovedparten af analyserne er akkrediterede efter ISO17025.

Afdelingen udfører opgaver for ECDC og EC i relation til:

 • Referencefunktioner vedrørende typning af fødevarebårne bakterier: Salmonella, Listeria og STEC
 • Referencefunktion vedrørende AMR-bestemmelse af Salmonella og Campylobacter
 • Etablering af netværk for nationale referencelaboratorier i Europa vedr. AMR, health care associated infektioner
 • Etablering af netværk for nationale referencelaboratorier i Europa vedr. AMR, Salmonella og Campylobacter

Find informationer om de enkelte referencelaboratorier på SSI.

Lars Villiam Pallesen

Kontakt

Lars Villiam Pallesen, Afdelingschef, Bakterier, parasitter og svampe
T. 32683130 @. lvp@ssi.dk