Bakterier, Parasitter & Svampe

Bakterier, Parasitter & svampe

Kontakt

Bakterier, Parasitter & svampe

Formål

 • Overvåge humane infektioner med bakterier, svampe og parasitter.
 • Overvåge antibiotikaresistens hos bakterier og svampe samt antibiotikaforbruget i primærsektoren og på sygehuse.
 • Udbyde specialdiagnostiske analyser af bakterier, parasitter og svampe.
 • Forske og udvikle indenfor afdelingens kerneområder; sygdomsforståelse, infektionsepidemiologi, diagnostik, forebyggelse og behandling.
   

Opgaver

Overvågning af:

 • Antibiotikaresistens blandt bakterier fra mennesker, dyr og fødevarer i Danmark (DANMAP) samt antibiotikaforbrug i primærsektoren og på sygehuse. 
 • Bakterier der forårsager luftvejsinfektioner og meningitis; pneumokokker, hæmolytiske streptokokker, meningokokker, Bordetella pertussis (kighoste), Haemophilus influenzae (inkl. hib), Legionella og Chlamydia psittaci (ornitose).
 • Fødevarebårne infektioner med salmonella, campylobacter, shigella, listeria, yersinia, E. coli.
 • Clostridium difficile.
 • Gonoré, klamydia og syfilis med tilhørende rådgivning om forebyggelse, diagnose og behandling.
 • Fungæmier og azol resistens i Aspergillus fumigatus.
 • Malaria importeret til Danmark.
 • Staphylococcus aureus og methicilinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) samt rådgivning om smittespredning og smitteopsporing.
 • Vancomysin-resistente enterokokker (VRE) og carbapenemase-resistente organismer (CPO) samt rådgivning om smittespredning og smitteopsporing.

Afdelingen udfører specialdiagnostiske analyser af bakterier, parasitter og svampe med tilhørende rådgivning om forebyggelse, diagnose og behandling. Hovedparten af analyserne er akkrediterede efter ISO17025.

Find informationer om de enkelte referencelaboratorier på SSI.

Lars Villiam Pallesen

Kontakt

Lars Villiam Pallesen, Afdelingschef, Bakterier, parasitter og svampe
T. 32683130 @. lvp@ssi.dk