Usutu virus antistof (IgG, IgM) (R-nr. 2016)

Indikation

Usutu virus sygdom er typisk persisterende feber, hovedpine og kan som West Nile virus medføre neuroinvasiv sygdom, især hos i forvejen immunsvækkede personer. Som med West Nile er også fulminant Usutu hepatitis beskrevet.

Usutu (USUV) virus er en Afrikansk myggeoverført Flavivirus, som antigenmæssigt tilhører Japansk encephalitis gruppen. Den naturlige vært for Usutu virus er fugle, som kan sprede virus. Usutu virus har for nylig spredt sig til Europa især Østrig, Ungarn, Italien, Spanien og Schweiz med sygdom i såvel fugle som heste og mennesker.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • EDTA 3 mL
  • Fuldblod 5 mL
  • Citrat blod 3 mL
  • Heparin blod 3 mL
  • Serum 3 mL
  • Spinalvæske 1 mL

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Analysen kan alene rekvireres efter forudgående aftale.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. 

Svar

Titer (mindre end 20, 20, 40, 80…) samt negativ/positiv tolkning.

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Antistof titer mindre end 20 = Negativ
Antistof titer større end eller lig med 20 = Positiv

Positiv IgM og/eller IgG titer-stigning er forenelig med aktuel infektion.

Bemærkning

Analysen udføres i samarbejde med eksternt laboratorium.

Analysens princip

Immunofluoresence.

Bestillingskode

NPU53848 Csv—Usutu virus-antistof; arb.stofk.(liste; proc.)
NPU53849 P—Usutu virus-antistof; arb.stofk.(liste; proc.)
340511000100000 Usutu virus IgG, IgM - Fuldblod
340511000800000 Usutu virus IgG, IgM - Blod (EDTA-glas)
340511000900000 Usutu virus IgG, IgM - Serum
340511001000000 Usutu virus IgG, IgM - Serum eller koagelblod
340511017100000 Usutu virus IgG, IgM - Blod (heparin-glas)
340511017500000 Usutu virus IgG, IgM - Blod (citrat-glas)
340511020000000 Usutu virus IgG, IgM - Spinalvæske

Svarkode

NPU53848 Usutu virus-antistof-Csv
NPU53849 Usutu virus-antistof-P
NPU53037 Csv—Usutu virus-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU53040 Csv—Usutu virus-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU53041 P—Usutu virus-antistof(IgG); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU53042 P—Usutu virus-antistof(IgM); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
96315 2.056,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik 
Serologi, Virus ELISA

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00