Respiratorisk syncytialvirus (RSV) overvågning (R-nr. 2068)

Indikation

Overvågning af Respiratorisk Syncytiavirus (RSV).

Rekvirering

Blanket nr. 9 "Referenceanalyser" (brun kant).

Svartid

Undersøgelsen udføres som en del af den nationale overvågning af RSV, og prøver til dette samles sammen. Ved specielle fund kontaktes indsender direkte. Hvis man ønsker diagnostik for respiratorisk syncytial virus (RSV) skal prøve indsendes til den diagnostiske analyse Respiratorisk syncytialvirus (RSV) (RNA) (se R-nr. 297).

Tolkning og reference-værdier/interval

RSV positive prøver types i de to RSV undertyper A og B. Derudover foretages der genotypning på egnede prøver enten ved sekventering af G og F proteinet eller hele genomet.

Analysens princip

RT-PCR amplifikation efterfulgt af sanger sekventering og/eller dybdesekventering ved next generation sequencing.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (PCR og sekveserings primere)
Internt reference nummer: R-nr. 2068
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

RSV

Bestillingskode

SSI00084
320046015000000 Respiratorisk syncytial virus (RSV) overvågning - Bronkoalveolær lavage (BAL)
320042017000000 Respiratorisk syncytial virus (RSV) overvågning - Nasopharynxsekret
320042014000000 Respiratorisk syncytial virus (RSV) overvågning - Ekspektorat
320042016000000 Respiratorisk syncytial virus (RSV) overvågning - Trachealsekret
320045000000000 Respiratorisk syncytial virus (RSV) overvågning - Podning

Svarkode

SSI00084

Pris

Artikel nr. Pris 2024
101584 Gratis

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00