Rhinovirus (RNA) genotypning (R-nr. 2048)

Indikation

Overvågning af rhinovirus i Danmark

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Podninger indsendes i UTM/VTM (virus transportmiddel)/ESwab). Kulpodepind kan ikke anvendes. ESwab medium kan dog ikke anvendes til overvågningsprøver, idet virus dyrkning hæmmes af mediet. Næsepodning foretages fra bagerste del af næsehulen
  • Nasopharynxsekret opsamles ved nasopharyngeal sugning.
  • Ekspektorat opsamles i ekspektoratdåse.
  • BAL-væske (0,5 mL, dog gerne 1,5 mL) opsamles i et sterilt tørglas.
Analysen kan udføres på andre prøvematerialer - dog med forbehold for svaret.

Rekvirering

Blanket nr. 9 "Referenceanalyser" (brun kant).

Svar

Virus type angives.

Svartid

Svar afgives 3-4 uger efter prøvens modtagelse. Hasteanalyser udføres efter aftale.

Tolkning og reference-værdier/interval

Prøven typebestemmes hvis rhinovirus RNA påvises i tilstrækkelig mængde.

Analysens princip

PCR med efterfølgende sekventering.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (PCR og sekveserings primere)
Internt reference nummer: R-nr. 2048
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

SSI00048 Syst(spec.) - Rhinovirus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
SVI00048 F - Rhinovirus(RNA); arb.k.(proc.) = ?
323742014000000 Rhinovirus Genotypning - Ekspektorat
323742017000000 Rhinovirus Genotypning - Nasopharynxsekret
323743043300000 Rhinovirus Genotypning - Fæces
323745000010240 Rhinovirus Genotypning - Podning - Næse
323745000010242 Rhinovirus Genotypning - Podning - Næsesvælgrum (nasopharynx)
323746015000000 Rhinovirus Genotypning - Bronkoalveolær lavage {BAL}
323742016000000 Rhinovirus Genotypning - Trachealsekret
323745000010151 Rhinovirus Genotypning - Podning - Svælg

Svarkode

SSI00048 Rhinovirus(RNA)-Syst.
SVI00048 Rhinovirus(RNA)-F.
NPU54643 Syst(spec.) - Rhinovirus A(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU54651 Syst(spec.) - Rhinovirus B(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU54659 Syst(spec.) - Rhinovirus C(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU56000 F - Rhinovirus A(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU56001 F - Rhinovirus B(RNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU56002 F - Rhinovirus C(RNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
97985 Gratis

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus Overvågning & Forskning (VOF)

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00