Pan-Virus array (R-nr. 2011)

Indikation

Til påvisning af virus i blod, diverse luftvejsmaterialer og urin.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • EDTA-blod 5 mL (EDTA-blod foretrækkes til PCR-analyser, da virusmængden kan være nedsat i serum) 
  • Luftvejssekret herunder BAL: 0,5 mL uden tilsætning 
  • Urin 0,5-1 mL uden tilsætning

Rekvirering

Blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Prøven må ikke fryses.

Prøven sendes med almindelig post eller taxa ved hasteprøver (efter aftale på telefon 4033 6379).

Svar

Virus efterfulgt af specifikt virus navn, påvist ved array.

Svartid

Undersøgelsen udføres efter aftale

Telefonisk svar afgives (telefon nummer skal angives på rekvisitionen).

Svar afgives 3-4 dage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påviste virus kan være årsag til sygdom, men kan også være ikke-sygdomsrelaterede virus i prøven.

Bemærkning

Hvis specifik virus mistænkes, anbefales også altid en eksisterende PCR analyse for den/de specifikke virus foruden array.

Reference:

  • Rosenstierne M et al, PlosOne juni 2014, vol. 9, issue 6

Måleområde og måleusikkerhed

Over 1000 virus kopier per mL. Testen er ikke kvantitativ.

Analysens princip

Ekstraktion af nukleinsyrer, opformering og påvisning af virus RNA/DNA ved arrayhybridisering.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (PCR og sekveserings primere)
Internt reference nummer: R-nr. 2011
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Mikroarray

Bestillingskode

SSI00200
322251000800000 NGS Mikrobiota (virus) - Blod (EDTA-glas)
322252015000000 NGS Mikrobiota (virus) - Luftvejssekret - aspirat
322253000100000 NGS Mikrobiota (virus) - Urin
322256015000000 NGS Mikrobiota (virus) - Bronkoalveolær lavage {BAL}

Svarkode

SSI00200

Pris

Artikel nr.

Pris 2024

89451

Gratis

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00