Neoehrlichia mikurensis (DNA) (R-nr. 1081)

Indikation

Langvarig uforklarlig feber, nattesved, vægttab og venøse tromboser særligt hos patienter med dårligt B-cellerespons som følge af anden sygdom eller behandling med biologiske lægemidler som nedsætter B-cellefunktionen (fx rituximab).

Smitte opstår ved flåtbid og Neoehrlichia mikurensis er påvist i mellem 0,2 og 12% af danske flåter.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Biopsi
  • Citrat-plasma
  • Citrat-stabiliseret plasma
  • EDTA-plasma
  • EDTA-stabiliseret plasma
  • Spinal

Rekvirering

Blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Sendes med almindelig post.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 3-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

Sensitivitet og specificitet

Klinisk sensitivitet og specificitet ikke vurderet på grund af manglende referencemateriale.

Detektionsgrænsen er <50 genomkopier pr. reaktion.

Der ikke observeret krydsreaktioner med andre bakterier.

Analysens princip

Real-time PCR for groEL, konfirmerende analyse med konventionel PCR mod 16S rRNA gen.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 1081
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

121164001000000 Neoehrlichia mikurensis DNA/RNA - Biopsi
121161000800000 Neoehrlichia mikurensis DNA/RNA - Blod (EDTA-glas)
121161017500000 Neoehrlichia mikurensis DNA/RNA - Blod (citrat-glas)
121161020000000 Neoehrlichia mikurensis DNA/RNA - Spinalvæske
NPU62299 Væv(spec.)—Neoehrlichia mikurensis(DNA); arb.indh.(proc.) = ?
NPU57447 P—Neoehrlichia mikurensis(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU62211 Csv—Neoehrlichia mikurensis(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Svarkode

NPU62299 Væv(spec.)—Neoehrlichia mikurensis(DNA); arb.indh.(proc.) = ?
NPU57447 P—Neoehrlichia mikurensis(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU62211 Csv—Neoehrlichia mikurensis(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
105584 384,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00