Human herpesvirus 6A, 6B, 7 (HHV6A&B/HHV7) (DNA) (R-nr. 279)

Indikation

Mistanke om infektion med eller reaktivering af HHV-6 eller HHV-7. HHV-6B er årsagen til exanthema subitum eller "tre dages feber". HHV-6 og HHV-7 kan desuden reaktiveres under immunsuppression og give anledning til pneumonitis og encephalitis.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • EDTA-blod mindst 3-6 mL eller serum (EDTA-blod foretrækkes til PCR analyser, da virusmængden kan være nedsat i serum)
  • Spinalvæske

Analysen kan også udføres på andet prøvemateriale – dog med forbehold for svaret.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Prøven sendes med almindelig post eller taxa ved hasteprøver (efter aftale på telefon 4033 6379).

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Undersøgelsen udføres på alle hverdage for spinalvæske.

Analysen sættes op en gang ugentligt for blod.

Tolkning og reference-værdier/interval

Ved exanthema subitum findes HHV-6 ofte i plasma; kompliceres tilstanden af feberkramper findes virus evt. i spinalvæsken. Visse immunsupprimerede patienter udvikler hepatitis, encephalitis eller feber i tilslutning til HHV-6 infektion, mens andre ikke får symptomer trods reaktivering. Fund af HHV-7 i spinalvæske kan være associeret med encephalitis. Der mangler fortsat detaljeret viden om reaktivering af disse virus. Bemærk: Op til 1 % af befolkningen har integreret HHV-6 i deres genom, hvilket er nedarvet fra forældrene. Sådanne personer vil være positive i HHV-6 A eller B PCR uden dette giver anledning til sygdom.

Sædvanligvis indeholder plasma og spinalvæske ikke HHV-6 eller 7.

Analysens princip

Real time PCR analyse.

Target:
HHV6/A+B: Overlap mellem U67/U68.
HHV7: U39 gen (Glycoprotein B).

Synonym

HHV-6A, HHV-6B, HHV-7

Bestillingskode

NPU60390 P—Human herpesvirus 6, 7 og 8(DNA); arb.k.(liste; proc.)
SVI00279
320121000800000 Human herpesvirus 6A, 6B og 7 (HHV-6A, 6B,7) DNA/RNA - Blod (EDTA-glas)
320121000900000 Human herpesvirus 6A, 6B og 7 (HHV-6A, 6B,7) DNA/RNA - Serum
320121020000000 Human herpesvirus 6A, 6B og 7 (HHV-6A, 6B,7) DNA/RNA - Spinalvæske

Svarkode

NPU60390 Human Herpes virus(DNA)
SVI00279 Human Herpes virus(DNA)
NPU27807 Csv—Human herpesvirus 7(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU28888 P—Human herpesvirus 7(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU28889 P—Human herpesvirus 6A(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU28890 P—Human herpesvirus 6B(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU28891 Csv—Human herpesvirus 6A(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU28892 Csv—Human herpesvirus 6B(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2023
61661 1.574,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00