Herpes simplexvirus og Varicella zoster virus intrathekal syntese af IgG antistof (R-nr. 2057)

Indikation

Klinisk formodning om Herpes simplexvirus (HSV) eller Varicella zoster virus (VZV) infektion som årsag til encephalitis/meningitis.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes både blod og spinalvæske:

  • Blod uden tilsætning 5 (3) mL eller serum 3 (1,5) mL
  • Spinalvæske 3 (2) mL

Intervallet mellem de 2 prøvers udtagelse bør være højst ca. 72 timer.

Prøvetagning så tidligt som muligt i sygdomsforløbet.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Diagnose eller kliniske symptomer samt tidspunkt for sygdommens begyndelse ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøverne sendes samme dag. Kan prøverne ikke sendes samme dag skal de opbevares på køl (2 - 8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Analysen udføres 1 gang ugentligt, og svar afgives umiddelbart herefter.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt resultat er pålideligt tegn på HSV/VZV encephalitis/meningitis. Intrathekaltesten bliver positiv 8 - 10 dage efter sygdomsdebut og forbliver positiv i flere år. Resultatet bør sammenholdes med samtidig undersøgelse ved HSV/VZV-PCR på spinalvæske, der ved HSV/VZV encephalitis/meningitis er positiv fra dag et til ca. dag 10 efter sygdomsdebut.

Bemærkning

Ved meningitis med HSV-2 kan intrathekal antistof syntese i nogle tilfælde ikke påvises selv efter gentagne reaktiveringer. Undersøgelse for VZV encephalitis foretages altid sammen med undersøgelse for HSV encephalitis, idet det klinisk kan være vanskeligt at differentiere mellem de to virusinfektioner.

Analysens princip

Samtidig udtaget spinalvæske og blod/serum undersøges. Ved gamma capture ELISA bestemmes en værdi, der udtrykker forholdet mellem mængden af HSV/VZV(=HHV3) specifikt IgG antistof og totalmængden af IgG i hver prøve. Hvis værdien er signifikant højere for spinalvæsken end for det tilsvarende serum, er resultatet af den samlede undersøgelse positivt.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Antigen og kontroller
Internt reference nummer: R-nr. 2057
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

HSV (=Human herpes virus 1 og 2 (HHV1og2)) encephalitis test, VZV (=Human herpes virus 3 (HHV3)) encephalitis test

Bestillingskode

Blodprøve: SSI00092, Encephalitis HSV + VZV
CSV: SVI00092, Encephalitis HSV + VZV
541071000100000 Herpes simplex virus og Varicella zoster virus IgG (intrathekal test) - Fuldblod
541071000900000 Herpes simplex virus og Varicella zoster virus IgG (intrathekal test) - Serum
541071001000000 Herpes simplex virus og Varicella zoster virus IgG (intrathekal test) - Serum eller koagelblod
541071020000000 Herpes simplex virus og Varicella zoster virus IgG (intrathekal test) - Spinalvæske

Svarkode

NPU28704 Cns—Human alphaherpesvirus 3-antistof (IgG)-produktion; arb.hast.(proc.) = ?
NPU28705 Cns—Herpes simplexvirus-antistof (IgG)-produktion; arb.hast.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
100008 3.342,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik 
Serologi, Virus ELISA

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00