Human herpesvirus 8 (HHV-8) (DNA) (R-nr. 2008)

Indikation

Mistanke om infektion med eller reaktivering af HHV-8. HHV-8 er foruden Kaposis sarcom også associeret til primært effusions lymfom og multicentrisk Castleman’s disease.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer: 

  • EDTA-blod 3-6 mL eller serum (EDTA-blod foretrækkes til PCR analyser, da virusmængden kan være nedsat i serum)
  • Biopsi* 
  • Knoglemarv* 
  • BAL* 
  • Væv*

Alle vævsprøver indsendes i virus transport medium (VTM eller UTM) eller sterilt saltvand.

Andet materiale kan undersøges efter aftale.

* Da analysen ikke er valideret på disse materialer, skal et negativt resultat tages med forbehold.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Alle vævsprøver indsendes i virus transport medium (VTM eller UTM) eller sterilt saltvand.

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Undersøgelsen udføres på alle hverdage.

Tolkning og reference-værdier/interval

HHV-8 er fundet i blod og væv ved alle former for Kaposis sarkom samt multicentrisk Castleman’s disease og primært effusions lymfom. Kaposis sarkom er den hyppigste AIDS relaterede cancer, men ses også hos midaldrende og ældre mænd fra Middelhavsområdet. Seroprævalensen af HHV-8 varierer meget. Et positivt fund skal udover patients immunstatus også tolkes i sammenhæng med prævalensen i patientens oprindelses-/hjemland.

Sensitivitet og specificitet

Analytisk sensitivitet: 200 kopier/mL.

Analysens princip

Real time PCR analyse.

Target: ORF73.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastemix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 2008
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Kaposis sarcom associeret Herpes virus (KSHV) eller Human Herpesvirus 8 (HHV-8)

Bestillingskode

NPU28978 P—Human gammaherpesvirus 8(DNA); arb.k.(proc.) = ?
322691000800000 Human herpesvirus 8 (HHV-8) DNA/RNA - Blod (EDTA-glas)
322691000900000 Human herpesvirus 8 (HHV-8) DNA/RNA - Serum
322694001000000 Human herpesvirus 8 (HHV-8) DNA/RNA - Biopsi
322691006000000 Human herpesvirus 8 (HHV-8) DNA/RNA - Knoglemarv
322696015000000 Human herpesvirus 8 (HHV-8) DNA/RNA - Bronkoalveolær lavage (BAL)
322694000000000 Human herpesvirus 8 (HHV-8) DNA/RNA - Væv

Svarkode

NPU28978 P—Human gammaherpesvirus 8(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
88780 1.643,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00