Filarioidea (DNA) (R-nr. 1050)

Indikation

Mistanke om infektion med filaria, herunder dirofilaria.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Biopsi
  • EDTA-blod
  • Ekstraheret DNA
  • Væske
  • Væv

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 1-2 dage efter prøvens modtagelse.

Endeligt artsnavn, efter ca. 1 uge.

Analysens princip

Real-time PCR-baseret screening for DNA af nematoder tilhørende superfamilien Filarioidea. Ved positivt resultat, udføres almindelig PCR med efterfølgende sekventering mhp identifikation af art.


IVDR risikoklasse:
B
In house komponent: Mastermix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 1050
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Filarier, filariasis, dirofilariasis, elefantiasis, loiasis, lymfatisk filariasis, onchocerciasis

Bestillingskode

NPU58520 B—Filarioidea(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU58521 Hud(spec.)—Filarioidea(DNA); arb.indh.(proc.) = ?
NPU58539 Syst(spec.)—Filarioidea(DNA); arb.k.(proc.) = ?
420554000900000 Filaria DNA/RNA - Biopsi-hud
420554006000000 Filaria DNA/RNA - Lymfeknude - væv
420551000800000 Filaria DNA/RNA - Blod (EDTA-glas)
420554000000000 Filaria DNA/RNA - Væv
420554007000000 Filaria DNA/RNA - Hud - skrab
420559010000000 Filaria DNA/RNA - Orm
420559005000000 Filaria DNA/RNA - Ekstraheret DNA/RNA

Svarkode

NPU58520 B—Filarioidea(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU58521 Hud(spec.)—Filarioidea(DNA); arb.indh.(proc.) = ?
NPU58539 Syst(spec.)—Filarioidea(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
100328 1.488,00
100329 

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00