E. coli (ExPEC) overvågning (R-nr. 1061)

Indikation

Indsendelse ekstraintestinale patogene Escherichia coli (ExPEC) kultur til national overvågning og klinisk udredning.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen kan indsendes kultur.

Rekvirering

Blanket nr. 9 "Referenceanalyser" (brun kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

SSI transportmedium (Stuarts) eller lignende til kultur.

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

Vækst eller ingen vækst.

Ved vækst svares art, serotype, virulenskarakterisering og sekvens type.

Svartid

Telefonisk svar afgives så hurtigt, som serotypen er fundet.

Uddybende svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Analysens princip

Agglutination for hurtigt svar. Efterfølgende bestemmelse af art, virulens-, sero og sekvens type (ST) udledt fra helgenomsekvensering.

Synonym

Extraintestinal pathogenic E. coli (ExPEC), Uropathogenic E. coli (UPEC)

Bestillingskode

121683043300000 E. coli (ExPEC) Overvågning - Fæces
121687011100000 E. coli (ExPEC) Overvågning - Kultur af mikroorganisme
121683000100000 E. coli (ExPEC) Overvågning - Urin

Svarkode

SSI00162

Pris

Artikel nr. Pris 2024
101742 Gratis

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Tarmbakteriologisk Laboratorium 

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00