Ektoparasit (mikroskopi af fladlus, lus, lopper, mider m.v.) (R-nr. 091)

Indikation

Formodning om angreb af fladlus, lus eller lopper, samt mider (scabies), fluelarver (myiasis), sandlopper (tungiasis) m.fl.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Intakte parasitter, gerne flere end én. Plastrør med rødt skruelåg eller tilsvarende rør. Hvis forsendelsestiden bliver lang, konserveres materialet med ca. 5 mL 70% alkohol eller ca. 5 mL metanol i hvert rør.

Undgå deformering. Hår med æg indsendes uden, at æggene aftages. Fluelarver eksprimeres delvis og fjernes med pincet.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Tidspunkt for prøvetagning, lokalisation og evt. geografisk anamnese ønskes anført.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Hvis opbevaring af ukonserveret prøve er nødvendig.

Svar

Ektoparasitter ikke påvist eller påvist, hvis påvist også artsnavn på den påviste ektoparasit.

Svartid

Skriftligt svar afsendes senest 2 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af humane ektoparasitter er diagnostisk.

Analysens princip

Identifikation ved mikroskopi.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Diverse reagenser, medier, mikroskopi mm.
Internt reference nummer: R-nr. 091
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU17516 Syst(spec.)?Ektoparasit; taxon(proc.) = ?
410157024010010 Ektoparasitter Mikroskopi - Hårstrå - Hoved (ansigt/hårbund)
410157024030510 Ektoparasitter Mikroskopi - Hårstrå - Mons pubis
410159010200000 Ektoparasitter Mikroskopi - Organisme (Makroskopisk)

Svarkode

NPU17516 Syst(spec.)?Ektoparasit; taxon(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
57837 1.038,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00