Cryptosporidium og Giardia, overvågning (R-nr. 2099)

Indikation

Cryptosporidium og/eller Giardia, påvist lokalt og eventuelt mistanke om udbrud.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer: 

  • Ekstraheret DNA
  • Fæces
  • Fæces (SWAP)

Rekvirering

Blanket nr. 9 "Referenceanalyser" (brun kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Fæcesrør med skruelåg. Prøverøret skal altid transporteres i det medfølgende grå plasthylster med proplåg.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist (inkl. type)
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Analysens princip

Analyseres ved specifik Real-time PCR, ved positive fund, søges der et typningsresultat ved konventionel PCR efterfulgt af sanger sekvensering.

Synonym

Genotypning

Bestillingskode

SSI00217

Svarkode

SSI00217

Pris

Artikel nr. Pris 2023
104739 Gratis

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00