Cryptosporidium og Giardia, overvågning (R-nr. 2099)

Indikation

Cryptosporidium og/eller Giardia, påvist lokalt og eventuelt mistanke om udbrud.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer: 

  • Ekstraheret DNA
  • Fæces
  • Fæces (SWAP)

Rekvirering

Blanket nr. 9 "Referenceanalyser" (brun kant) eller blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Fæcesrør med skruelåg. Prøverøret skal altid transporteres i det medfølgende grå plasthylster med proplåg.

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Påvist (inkl. type)
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Analysens princip

Analyseres ved specifik Real-time PCR, ved positive fund, søges der et typningsresultat ved konventionel PCR efterfulgt af sanger sekvensering.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastermix (primere og prober), diverse reagenser, medier, mikroskopi mm.
Internt reference nummer: R-nr. 2099
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Genotypning

Bestillingskode

SSI00217
420423043300000 Giardia og Cryptosporidium, Overvågning - Fæces
420429005000000 Giardia og Cryptosporidium, Overvågning - Ekstraheret DNA/RNA

Svarkode

SSI00217

Pris

Artikel nr. Pris 2024
104739 Gratis

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00