Clostridium botulinum (R-nr. 120)

Indikation

Mistanke om botulisme.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Fuldblod (mindst 3 glas) uden tilsætning eller serum (mindst 5 mL serum). Blodprøve til musetest skal tages snarest muligt efter at diagnosen er blevet stillet eller sandsynliggjort og inden evt. antistof behandling.
  • Væv, sårpodning eller fæces til dyrkning og PCR.

Suspekte fødevarer og madrester bør efterspores og indsendes hurtigst muligt. Ved mindre mængder suspekte fødevarer bør hele mængden indsendes. Ved større mængder aftales mængde med afdelingen. Undgå kontaminering af fødevarerester.

Ved sektion: Blod (anvendes til musetest), prøver fra lever, milt og evt. ventrikelindhold (anvendes til dyrkning og PCR).

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant) udfyldt med alle relevante oplysninger. Husk tlf.-nr. eller fax-nr. til hastesvar.

Emballering, opbevaring og forsendelse

Anvend beskyttelsesrør og beskyttelsesæsker og indsend i UN3373 certificerede kuverter. Fødevarer skal emballeres således, at beskadigelse og udsivning undgås under forsendelsen.

Opbevares så koldt som muligt, helst på køl (2-8 °C) eller nedfrosset, indtil afsendelsen. Skriv "haster" på kuverten/pakken. Undersøgelsen udføres altid som hasteundersøgelse ved klinisk diagnose, eller hvis det af anden grund skønnes nødvendigt.

Svar

Clostridium botulinum toksin (musetest):

  • Påvist
  • Ikke påvist

Clostridium botulinum dyrkning:

  • Vækst
  • Ingen vækst

Clostridium botulinum toksin (PCR):

  • Genotypisk påvisning af C. botulinum neurotoksin A,B, E eller FB
  • Ingen genotypisk påvisning af C. botulinum neurotoksin

Svartid

Undersøgelsen tager op til 5 dage, men i visse tilfælde kan positivt resultat foreligge ca. 1 døgn efter prøvernes modtagelse.

Positivt resultat udtelefoneres altid med efterfølgende skriftligt svar.

Negativt svar afsendes skriftligt efter ca. 1 uge.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt resultat i toksin undersøgelse i musetesten eller påvisning af toksinproducerende Clostridium botulinum ved dyrkning eller PCR indicerer botulisme.

Bemærkning

Som hovedregel påvises toksin lettest ved undersøgelse af fødevarer.

Kun i alvorlige tilfælde af botulisme eller i tilfælde af spædbarns botulisme kan toksin påvises i patientens blod.

I fatale tilfælde, der ikke er behandlet med antitoksin, kan toksin evt. påvises post mortem i blod, milt og lever.

Ved klinisk diagnosticeret botulisme skal behandling med antitoksin ikke afvente resultatet fra undersøgelsen for Clostridium botulinum toksiner.

Af hensyn til bestilling af forsøgsdyr bør undersøgelsen aftales forud. I åbningstiden (mandag-torsdag kl. 8.00-15.30 og fredag kl. 8.00-15.00) træffes aftale med afdelingen. Uden for åbningstiden træffes aftale med Instituttets vagthavende læge på telefon 3268 3372 eller gennem omstillingsbordet, telefon 3268 3268.

Analysens princip

Påvisning af neurotoksin fra Clostridium botulinum i patient sera ved indsprøjtning på mus (musetest) og neutralisering af den musedødelige effekt af toksinet ved samtidig indsprøjtning af antiserum mod toksin A, B, C, D, E eller F er stadig reference metoden. Påvisning af toksinproducerende Clostridium botulinum ved dyrkning/PCR kan gøres på fæces, væv, podning eller fødevarerester

IVDR risikoklasse: D
In house komponent:Mastermix (primere og prober) til PCR; antitoksin, der bruges som en del af mus bioassay
Internt reference nummer: R-nr. 120
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Botulisme, Pølseforgiftning

Bestillingskode

SSI00120
190031000100000 Clostridium botulinum Undersøgelse for - Fuldblod
190031000900000 Clostridium botulinum Undersøgelse for - Serum
190031001000000 Clostridium botulinum Undersøgelse for - Serum eller koagelblod
190033043300000 Clostridium botulinum Undersøgelse for - Fæces
190034000000000 Clostridium botulinum Undersøgelse for - Væv
190034001030200 Clostridium botulinum Undersøgelse for - Biopsi - Lever
190034001030210 Clostridium botulinum Undersøgelse for - Biopsi - Milt
190035030000000 Clostridium botulinum Undersøgelse for - Sår - podning
190036012000000 Clostridium botulinum Undersøgelse for - Ventrikelskyllevæske {mavesæk}

Svarkode

SSI00120

Pris

  Artikel nr. Pris 2024
Dyrkning negativ 90434 848,00
Dyrkning positiv  90435  1.074,00
PCR  90436  1.591,00
Toksinanalyse (musetest) 90432   15.169,00

Sygdomsbeskrivelser

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakteriologisk Specialdiagnostik

T. 3268 8600
F. 3268 3873
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00