Cryptococcus (ag) (R-nr. 058)

Indikation

Formodning om pulmonal eller cerebral Cryptococcus infektion, især hos immunkompromitteret patient, fx ved hæmatologisk sygdom eller AIDS. Forekommer yderst sjældent hos tidligere raske.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Blod uden tilsætning 5 mL
  • Serum 2 mL
  • Spinalvæske 2 (1) mL.

Første prøve tages inden antimykotisk behandling. Evt. efterfølgende prøver, se under Tolkning.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 11 "Svampe og parasitter" (mørk orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag, skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Positiv
  • Negativ

Positive fund suppleres med en titer bestemmelse.

Svartid

Skriftligt svar afsendes på prøvens modtagelsesdato eller den følgende arbejdsdag. Desuden telefonisk svar efter anmodning eller efter laboratoriets skøn.

Tolkning og reference-værdier/interval

Titer > 2 tyder på igangværende eller tidligere infektion. Stigende titer i prøver udtaget med 1-2 ugers interval tyder på igangværende infektion. Efter behandling aftager titeren, men påviseligt antigen kan persistere i lang tid - specielt i spinalvæsken - efter klinisk bedring. Negativt fund udelukker ikke infektion.

Analysens princip

Latex partikel agglutination. Positivt fund udtitreres.

Bestillingskode

NPU17431 Csv—Cryptococcus(ag); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU17489 P—Cryptococcus(ag); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
230121000100000 Cryptokok antigen - Fuldblod
230121000900000 Cryptokok antigen - Serum
230121001000000 Cryptokok antigen - Serum eller koagelblod
230121020000000 Cryptokok antigen - Spinalvæske

Svarkode

NPU17431 Csv—Cryptococcus(ag); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
NPU17489 P—Cryptococcus(ag); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
39130 1.961,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Mykologisk & Parasitologisk Specialdiagnostik 

T. 3268 8600
F. 3268 3033
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00