BK polyomavirus (DNA) (kvantitativ) (R-nr. 273)

Indikation

Nefropati hos transplanterede. Hæmorrhagisk cystitis hos immunkompromitterede patienter.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • EDTA-blod 3-6 mL eller serum (EDTA-blod foretrækkes til PCR analyser, da virusmængden kan være nedsat i serum)
  • Urin 0,5-1 mL uden tilsætning 

Analysen kan også udføres på andet prøvemateriale med forbehold for svaret.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt.

Svar

  • Antal kopier/mL/Påvist
  • < 2000 kopier/mL/Påvist
  • < 300 kopier/mL/Ikke påvist

Svartid

Analysen udføres 1 gang om ugen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Fund af BK-virus hos nyretransplanterede korrelerer til nefropati, men er også afhængig af den immunosuppressive behandling. Fund af BK-virus i urin er ikke ualmindelig, men fund af > 200 kopier/mL plasma signalerer mulig BK-virus induceret nefropati. Manglende urinudskillelse af BK-virus gør diagnosen BK-virus nefropati lidet sandsynlig. Hos andre transplanterede patienter er sammenhængen mellem BK virus og nefropati mindre klar.

Måleområde og måleusikkerhed

Måleområde: 300–20 000 000 kopier/mL

Måleusikkerhed: Den ekspanderede måleusikkerhed for analysen er 6,7% eksklusiv præanalytiske bidrag. (Måleusikkerheden er beregnet på LOG(10) kopier/mL).

Analysens princip

Real time PCR med en standardrække.

Target: Genet for "Large T antigen".

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastemix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 273
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Synonym

Polyomavirus BK

Bestillingskode

NPU56115 Syst(spec.)—BK polyomavirus(DNA); antalk. = ? × 10³/L
NPU28883 Csv—BK polyomavirus(DNA); antalk. = ? × 10³/L
320731000800000 BK polyomavirus DNA/RNA Kvantitering - Blod (EDTA-glas)
320731000900000 BK polyomavirus DNA/RNA Kvantitering - Serum
320733000100000 BK polyomavirus DNA/RNA Kvantitering - Urin

Svarkode

NPU56115 Syst(spec.)—BK polyomavirus(DNA); antalk. = ? × 10³/L
NPU28883 Csv—BK polyomavirus(DNA); antalk. = ? × 10³/L

Pris

Artikel nr. Pris 2024
61660 1.643,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00