Adenovirus (DNA) (kvantitativ) (R-nr. 2001)

Indikation

Formodning om aktiv, invasiv adenovirusinfektion samt opfølgning heraf. Målrettet immunsupprimerede, primært knoglemarvs- og organtransplanterede patienter.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • EDTA-blod 3-6 mL eller serum (EDTA-blod foretrækkes til PCR analyser, da virusmængden kan være nedsat i serum) 

Rekvirering

Blanket nr. 2 "Virus" (blå kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Prøven sendes samme dag. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Prøven må ikke fryses.

Svar

  • < 100 IU/mL, ikke påvist
  • Antal IU/mL, påvist

1 IU/mL = 1 kopi/mL

Svartid

Undersøgelsen udføres en gang om ugen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af adenovirus i serum/plasma er foreneligt med aktiv infektion. Virus kvantitetsbestemmelse er af prognostisk relevans.

Sensitivitet og specificitet

Analytisk sensitivitet: 100 IU/mL.

Analytisk specificitet: 100%.

Måleområde og måleusikkerhed

Måleområde: 100 – 20 000 000 IU/mL

Måleusikkerhed: Den ekspanderede måleusikkerhed for analysen er 4,2% eksklusiv præanalytiske bidrag. (Måleusikkerheden er beregnet på LOG (10) IU/mL).

Analysens princip

Real-time PCR med en standardrække.

Target: Hexongen.

IVDR risikoklasse: B
In house komponent: Mastemix (primere og prober)
Internt reference nummer: R-nr. 2001
Komponenten opfylder generelle krav til sikkerhed og ydeevne.

Bestillingskode

NPU28567 P—Adenovirus(DNA); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)
320811000800000 Adenovirus DNA Kvantitering - Blod (EDTA-glas)
320811000900000 Adenovirus DNA Kvantitering - Serum

Svarkode

NPU28567 P—Adenovirus(DNA); arb.stofk.(proc.) = ? (p.d.e.)

Pris

Artikel nr. Pris 2024
 84415 1.643,00

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Virus PCR

T. 3268 8600
F. 3268 3148
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00