Actinomyces (mikroskopi og dyrkning) (R-nr. 111)

Indikation

Formodning om infektion med Actinomyces.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Få mL pus
  • Pleuravæske
  • Bronkialsekret
  • Ekspektorat
  • Biopsi o.a.

Indsendelse af materiale på podepind bør om muligt undgås; den giver for lidt prøvemateriale, umuliggør mikroskopi og vanskeliggør påvisning af actinomyceskorn (svovlkorn) i prøven.

Materialet skal udtages fra infektionsstedet på en sådan måde, at tilblanding af mikroorganismer fra normalfloraen så vidt muligt undgås.

Prøvetagning så vidt muligt før antibiotikabehandling påbegyndes.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres via WebReq i modulet "Klinisk Kemi" eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Plastrør med skruelåg eller ekspektoratdåse.

Opbevaring bør undgås. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Skriv haster på kuverten.

Svar

Vækst eller ingen vækst af Actinomyces species.

Svartid

Skriftligt svar afsendes 5 dage efter prøvens modtagelse. Desuden telefonisk svar efter anmodning eller afdelingens skøn.

Tolkning og reference-værdier/interval

Vækst af Actinomyces og dennes ledsageflora (Aggregatibacter actinomycetemcomitans og Eikenella corrodens) er tegn på actinomykose, hvis materialet stammer fra relevant patologisk proces.

Undersøgelsens princip

Mikroskopi. Aerob og anaerob dyrkning i 5 døgn.

Bestillingskode

NPU13501 Syst(spec.)—Actinomyces; taxon = ?

Svarkode

NPU13501 Syst(spec.)—Actinomyces; taxon = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2019
638   944,00
660 (tillæg for positiv)  1.803,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter og Svampe
Bakteriologisk Referencefunktion 

T. 3268 8600
F. 3268 3873
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00