Actinomyces (mikroskopi og dyrkning) (R-nr. 111)

Indikation

Formodning om infektion med Actinomyces.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Et af følgende prøvematerialer:

  • Få mL pus
  • Pleuravæske
  • Bronkialsekret
  • Ekspektorat
  • Biopsi o.a.

Indsendelse af materiale på podepind bør om muligt undgås; den giver for lidt prøvemateriale, umuliggør mikroskopi og vanskeliggør påvisning af actinomyceskorn (svovlkorn) i prøven.

Materialet skal udtages fra infektionsstedet på en sådan måde, at tilblanding af mikroorganismer fra normalfloraen så vidt muligt undgås.

Prøvetagning så vidt muligt før antibiotikabehandling påbegyndes.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Plastrør med skruelåg eller ekspektoratdåse.

Opbevaring bør undgås. Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. Skriv haster på kuverten.

Svar

Vækst eller ingen vækst af Actinomyces species.

Svartid

Skriftligt svar afsendes 5 dage efter prøvens modtagelse. Desuden telefonisk svar efter anmodning eller afdelingens skøn.

Tolkning og reference-værdier/interval

Vækst af Actinomyces og dennes ledsageflora (Aggregatibacter actinomycetemcomitans og Eikenella corrodens) er tegn på actinomykose, hvis materialet stammer fra relevant patologisk proces.

Analysens princip

Mikroskopi. Aerob og anaerob dyrkning i 5 døgn.

Bestillingskode

NPU13501 Syst(spec.)?Actinomyces; taxon(proc.) = ?
104122020000000 Actinomyces Dyrkning og mikroskopi - Pus
104121040000000 Actinomyces Dyrkning og mikroskopi - Pleuravæske
104122015500000 Actinomyces Dyrkning og mikroskopi - Bronkialsekret - bronkoskopisk ophentet
104122014000000 Actinomyces Dyrkning og mikroskopi - Ekspektorat
104124001000000 Actinomyces Dyrkning og mikroskopi - Biopsi

Svarkode

NPU13501 Syst(spec.)?Actinomyces; taxon(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
638   466,00
660 (tillæg for positiv)  1.213,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakteriologisk Referencefunktion 

T. 3268 8600
F. 3268 3873
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00