Abnorm vaginal mikrobiota; Gardnerella vaginalis og Atopobium vaginae (DNA) (R-nr. 1040)

Indikation

Mistanke om bakteriel vaginose (BV)/vaginal dysbiose/abnorm vaginal mikrobiota (AVM). De hyppigste klager er vaginalsekret med fiskeagtig lugt, ofte mest markant efter menstruation eller ubeskyttet samleje. Udflåddet er letflydende, klæbrigt og ofte let skummende. På grund af udflåddet kan der være irritation af hud og slimhinder omkring skedeåbningen.

Halvdelen af kvinder med BV oplever ikke symptomer.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes: 

  • Vaginalpodning fra fornix posterior 
  • Selvtaget vaginal podning

Vaginalsekret opsamles med podepind i UTM eller ESwab transportmedium.

Rekvirering

Undersøgelsen kan rekvireres i WebReq under laboratoriet Statens Serum Institut eller på blanket nr. 1 "Bakterier" (lys orange kant).

Emballering, opbevaring og forsendelse

Kan prøven ikke sendes samme dag skal den opbevares på køl (2-8 °C) og sendes hurtigst muligt. 

Sendes med almindelig post.

Svar

  • Gardnerella vaginalis DNA påvist, Få bakterier.
  • Gardnerella vaginalis DNA påvist, Mange bakterier.
  • Gardnerella vaginalis DNA ikke påvist.
  • Atopobium vaginae DNA påvist, Få bakterier.
  • Atopobium vaginae DNA påvist, Mange bakterier.
  • Atopobium vaginae DNA ikke påvist.
  • Gardnerella vaginalis DNA: Inkonklusiv.
  • Atopobium vaginae DNA: Inkonklusiv.

Svartid

Analysen udføres 2 gange om ugen. Svar afgives straks efter analysens udførelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af mange bakterier af enten Gardnerella vaginalis eller Atopobium vaginae er et sikkert tegn på AVM/BV.

Bemærkning

Den normale vaginale bakteriesammensætning består primært af mælkesyrebakterier (Lactobacillus spp). Ved AVM/BV forsvinder mælkesyrebakterierne og erstattes med en betydelig overvækst af anaerobe bakterier hvoraf Gardnerella vaginalis og Atopobium vaginae ved tilstedeværelse af mange bakterier har en høj prediktiv værdi for AVM. Da den intermediære gruppe ved Nugent scoring bliver klassificeret enten som normal eller abnorm er fortolkningen af analysen for AVM enklere end Nugent score.

AVM findes ofte sammen med infektioner, fx klamydia, som kan udløse en betændelsesreaktion i skedens slimhinde eller ved livmoderhalsen. Ved AVM alene er der ikke tegn på inflammation af vaginalslimhinden eller livmoderhalsen (cervix).

Den egentlige årsag til BV er ukendt.

Sensitivitet og specificitet

Sensitivitet i forhold til Gram farvning og Nugent scoring er 93% og specificitet overfor normal Nugent score er 94%. Prøver klassificeret som Nugent intermediate er positive for AVM i 18% af prøverne.

Analysens princip

Gardnerella vaginalis og Atopobium vaginae påvises ved kvantitativ påvisning med PCR. Ud fra en population undersøgt for BV med Nugent score er der defineret en tærskelværdi for hver af de to species som har den højest mulige sensitivitet og specificitet

Bestillingskode

SDY00040
524005000030700 Vaginitis og vaginose udredning - Podning - Vagina

Svarkode

SDY00040 Abnorm vaginal mikrobiota-Sekr
NPU57886 Sekr(spec.)—Gardnerella vaginalis(DNA); arb.k.(proc.) = ?
NPU57887 Sekr(spec.)—Atopobium vaginae(DNA); arb.k.(proc.) = ?

Pris

Artikel nr. Pris 2024
99812 553,00

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Bakterie PCR 

T. 3268 8600
F. 3268 3142
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00