Prædiagnostik & Service

Prædiagnostik & Service

Kontakt

Prædiagnostik & Service
@. diagnostik@ssi.dk

Formål

Afdelingen varetager prædiagnostiske funktioner og bistår med overordnede administrative opgaver, procesoptimering og kommunikative forhold for områderne Biobank & Biomarkører samt Infektionsberedskab.

Opgaver

Prædiagnostik

 • Modtagelse og registrering af alle diagnostiske prøver og referenceprøver der indsendes til Statens Serum Institut
 • Forarbejdning af diagnostiske prøver og referenceprøver
 • Vedligehold af kodelister (NPU-koder, MDS-koder og lokalkoder)
 • Drift og support af Laboratory Information Management System (LIMS)

Administration

 • Kundekontakt
 • Oprettelse og ændring af diagnostiske analyser
 • Prisregistrering
 • Salgsstatistik

Procesoptimering

 • Projektstyring
 • LEAN-events
 • Coaching

Kommunikation

 • Vedligehold af hjemmeside
 • Nyheder

Afdelingschef

Søren Alexandersen