Data Integration og Analyse (DIAS)

Data Integration og Analyse (DIAS)

Kontakt

Data Integration og Analyse (DIAS)
T. 32683356 @. mav@ssi.dk

Formål

At overvåge infektionssygdomme og vaccinationstilslutning gennem tidstro og automatiseret indsamling, kobling, udstilling og analyse af overvågningsdata og understøtte infektionskontrol og behandling af infektioner ved udvikling og drift af digitale nationale løsninger, så data udnyttes til flere formål.

Historik

DIAS blev etableret i 2017 som led i en strategisk indsats mod en digital transformation af infektionsberedskabet.

Nye sygdomstrusler opstår hele tiden, og infektioner spredes national og globalt. DIAS har til formål at levere et databeredskab, baseret på robuste og omstillingsparate systemer og arbejdsgange for at kunne håndtere behovene for infektions- og epidemiovervågning i en omskiftelig verden.

DIAS arbejder i krydsfeltet mellem mikrobiologi, epidemiologi, datamanagement, data visualisering, IT-udvikling og arkitektur og varetager både drifts- og udviklingsopgaver i afdelingen. DIAS arbejder systematisk med processer omkring projektstyring, change og incident management, systemforvaltning, GDPR og IT-sikkerhed for at honorere den stigende efterspørgsel på rettidige data og analyser.

DIAS arbejder tæt sammen med de øvrige afdelinger på SSI og i koncernen og med de regionale klinisk mikrobiologiske afdelinger (KMA) og regionale samarbejdspartnere.

Læs mere om Digitalt Infektionsberedskab her.

Opgaver

  • Drift og videreudvikling af Den danske mikrobiologidatabase (MiBa).
  • Tilrettelæggelse af data fra en række andre datakilder til infektionsberedskabet.
  • Udvikling og drift af IT-løsninger til lokal infektionskontrol (fx MiBAlert) og udstilling af prøvesvar i de regionale EPJ og laboratorie systemer via MiBa.
  • Udvikling og dokumentation af algoritmer i overvågningssystemer.
  • Analyse af data, fx epidemiologisk beskrivelse af data, statistiske analyser, geografisk spredning.
  • Levering af data og udarbejdelse af rapporter og visualiseringer til brug for en bred vifte af interne og eksterne brugere og interessenter (herunder danske og internationale sundhedsmyndigheder, regioner, kommuner og forskere).
  • Udstilling af overvågningsdata på SSI's hjemmeside.
  • Understøttelse af digitale borgernære løsninger fx. Coronapas app og Sundhedsjournalen på sundhed.dk og appen MinSundhed.
  • Uddannelse, bl.a. af kommende speciallæger i mikrobiologi samt master-, ph.d.-studerende og EPIET-studerende.

Sektionsleder

Marianne Voldstedlund