Nyt fra SSI's Infektionsberedskab uge 3-2024

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab

  • Stigning i tilfælde med invasive gruppe A streptokokker
  • Risikovurdering af Tick-Borne Encephalitis (TBE) 
  • SSI holder øje med luftvejssygdommene og influenza vaccineeffektivitet
  • Overdødelighed

Stigning i tilfælde med invasive gruppe A streptokokker

I januar er der indtil nu set en højere forekomst end normalt af invasive infektioner forårsaget af gruppe A streptokokker. Forekomsten er højst blandt ældre personer. Der var i 2023 en epidemi af gruppe A streptokokker, som toppede fra januar til marts, og lignende epidemier fandt også sted i udlandet. Ikke-invasive infektioner vil typisk manifestere sig som halsbetændelse og overfladiske hudinfektioner, mens gruppe A streptokokker i nogle tilfælde giver anledning til mere alvorlige invasive tilfælde, dvs. infektioner der påvises i blod, rygmarvsvæske, led mv., og som kan være livstruende.

Læs om

Risikovurdering af Tick-Borne Encephalitis (TBE)

Statens Serum Institut har på opdrag fra Sundhedsstyrelsen og efter konsultation med specialister i mikrobiologi, infektionsmedicin og veterinære eksperter udarbejdet en risikovurdering af Tick-Borne Encephalitis. Den viser, at TBE aktuelt er en sjælden sygdom i Danmark, også selvom forekomsten af smittede i Danmark har været stigende i de sidste 3-4 år, herunder med smitte i flere nye risikoområder. Selv ved en fordobling i antal påviste tilfælde i løbet af de næste 5 år vil den folkesundhedsmæssige belastning af sygdommen være lav. SSI skønner, at der ved vaccination af personer i kendte risikoområder, som udviser risikoadfærd, vil skulle vaccineres et meget stort antal mennesker for at forhindre ét tilfælde af sygdommen.

Læs om

SSI holder øje med luftvejssygdommene og influenza vaccineeffektivitet

Efter en periode med udbredt smitte af luftvejssygdomme er forekomsten af covid-19 og RS-virus fortsat faldende. SSI holder særligt øje med forekomsten af influenza, som i uge 2 har været stabil, men som forventes at kunne stige. De første beregninger af vaccineeffektiviteten (VE) opgjort for alle aldersgrupper overfor denne sæsons dominerende influenza type A(H1N1) viser 50 % beskyttelse mod infektion, hvilket er lidt højere end i sidste sæson. Influenza type A(H1N1) smitter primært de yngre aldersgrupper, og i gruppen af 2-6-årige som tilbydes influenza vaccination er VE overfor A(H1N1) 77 %, hvilket er på linje med effekten i sidste sæson. I den ældre aldersgruppe på 65 år og derover påvises der flest influenza-tilfælde med typen A(H1N1), men også en del med typen A(H3N2), dette er også aldersgruppen der testes mest. Erfaringerne viser, at VE overfor A(H3N2) ofte er lavere end overfor A(H1N1), og blandt personer på 65 år og derover er VE over for influenza A beregnet til 26 %, hvilket er på niveau med sidste sæson.  

Læs om

Overdødelighed

Den samlede dødelighed i Danmark er fortsat på et forhøjet niveau. Det skyldes hovedsagelig en forhøjet dødelighed blandt personer på 65 år eller ældre, hvilket ikke er uventet i sæson for luftvejssygdomme.

Læs om