Høj forekomst af gruppe A-streptokokinfektioner i 2022-2023

Der var i slutningen af 2022 og frem til sommeren 2023 et højt niveau af antal infektioner med gruppe A streptokokker (GAS) i Danmark, og den samme situation er observeret i en række andre lande.

GAS giver hver vinter/forår anledning til bl.a. halsbetændelser, men antallet af sygdomstilfælde blev kraftigt reduceret i forbindelse med covid-19-restriktioner i 2020 og lå frem til efteråret 2022 på et stabilt lavt niveau. Den skærpede overvågning under stigningen er sat på pause, og denne side opdateres ikke længere, med mindre der kommer en ny stigning, som går ud over den forventede sæsonvariation.

De ikke-invasive infektioner vil typisk manifestere sig som hals- og overfladiske hudinfektioner. I nogle tilfælde vil GAS give anledning til mere alvorlige invasive tilfælde, dvs. infektioner der påvises i blod eller andre normalt sterile områder. GAS er altid følsomme for almindelig penicillin og manglende effekt heraf bør føre til fornyet lægelig vurdering.

SSI har udarbejdet en risikovurdering, som blev udgivet 20. januar 2023. Heri blev risikoen ved yderligere smittespredning, i de kommende uger til måneder, samlet set vurderet til at være lav for børn og voksne, men moderat for ældre og immunsvækkede.

De præsenterede data er baseret på data fra Den danske mikrobiologidatabase (MiBa), som indeholder prøvesvar for alle mikrobiologiske prøver i Danmark, både fra primærsektoren (heriblandt prøver fra praktiserende læger) og hospitalssektoren. Data er koblet til CPR-registret via CPR-nummer for opgørelse af dødsfald og bopæl.

Tilfælde er defineret som en dyrkningspositiv prøve, der enten kategoriseres som værende ikke-invasiv (fx svælg-, sår-, hud-, øre-, næse-, absces-, vaginal-, og cervixpodninger) eller invasiv (fx blod, spinalvæske, ledvæske, kammebiopsier, peritoneal- og ascitesvæske, pleuravæske og knoglevæv). Prøver, der er forudgået af anden GAS-positiv prøve med samme kategori (invasiv/ikke-invasiv) inden for 30 dage, inkluderes ikke. Dødsfald er defineret som en positiv invasiv prøve med gruppe A streptokokker og dødsfald senest 30 dage herefter.

Seneste data

Fra den 1. november 2022 til 31. juli 2023 har SSI registreret 602 tilfælde af invasiv sygdom forårsaget af gruppe A streptokokker, heraf er 77 personer registreret døde.

Nedenfor præsenteres data frem til og med juli 2023.

Forekomst (incidens) af ikke-invasive og invasive tilfælde af gruppe A-streptokokker, per måned , per måned 2018 - juli 2023

Aldersfordeling

Forekomst (incidens) af invasive tilfælde af gruppe A-streptokokker, per aldersgruppe, januar 2022 - juli 2023

Typningsresultater

På SSI foretages helgenomsekventering af alle modtagne GAS-isolater fra invasive infektioner, hvorfra der bestemmes MLST (multilokus sekvenstype) og emm-type.

De oftest forekommende varianter er fortsat MLST-28/emm-1.0 og MLST-36/emm-12.0 som er fundet i henholdsvis 54 % og 19 % af sekvenserede isolater i 2023. En ny undervariant MLST-28/emm-1.0 med en unik kombination af virulensgener har været ansvarlig for 27 % af tilfælde, og er fortsat i fokus i overvågningen, men vurderes ikke at være mere virulent end andre ST28/emm-1.0-varianter. Forekomsten af begge varianter er dog aftaget markant i takt med lavere smittetal, og udgør i dag en markant lavere andel af nye infektioner end de gjorde i årets første tre måneder.

Udover at være den væsentligste årsag til invasiv sygdom fører ST28/emm-1.0, også kendt som M1, generelt også til mere alvorlige sygdomsforløb ved invasiv infektion, mens analyser af isolater fra patienter med ikke-invasive GAS viser, at ST36/emm-12.0 er den hyppigste årsag til ikke-invasiv sygdom. Både ST28 og ST36 er imidlertid aftaget.

Multilocus-sekvenstypning af invasive gruppe A-streptokokker indrapporteret siden januar 2022

Læs mere