Nyt fra SSI's Infektionsberedskab uge 11-2024

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab

  • Stigning i forekomst af seksuelt overførbare sygdomme i Europa, herunder Danmark

Stigning i forekomst af seksuelt overførbare sygdomme i Europa, herunder Danmark

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) har netop udgivet en række rapporter om stigningen i forekomst af seksuelt overførbare sygdomme i Europa, og afholdt en Simulation Exercise, som Statens Serum Institut deltog i. ECDC udtrykker bekymring for stigningen og opfordrer lande til øget opmærksomhed på forebyggende tiltag og let adgang til test og behandling. Også i Danmark er der i de seneste år set stigninger i forekomst af seksuelt overførte sygdomme, især er der set flere tilfælde af gonorré. Statens Serum Institut har foretaget en undersøgelse af gonokokbakterien, der forårsager gonorré. Studiet viser, at særlige typer af gonokokker er blevet mere hyppige blandt unge heteroseksuelle, især kvinder, i Danmark i løbet af de seneste par år. I Danmark er stigningen af gonorré især sket i Midt- og Nordjylland. Der er ikke mere antibiotikaresistens blandt gonokokker end tidligere, så behandlingssvigt kan ikke være årsag til den forøgede forekomst af gonorré.  

Læs om