Syfilis - opgørelse over sygdomsforekomst 2022

Syfilis 2022

I denne opgørelse over anmeldte syfilistilfælde i 2022 er alene medtaget data fra Meldesystemet for Infektiøse Sygdomme (MIS).

I 2022 blev der anmeldt 676 tilfælde af syfilis til MIS, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, Statens Serum Institut, 606 tilfælde blandt mænd og 70 tilfælde blandt kvinder. De 676 tilfælde var fordelt på 668 personer, idet 9 personer var anmeldt med flere end et tilfælde i løbet af året.

Medianalderen for mænd var 41 år (spændvidde 0-77 år) og for kvinder 38 år (spændvidde 17-60 år), tabel 1.

Tabel 1. Køns- og aldersfordeling for anmeldte tilfælde af syfilis, 2022

I lighed med tidligere år havde hovedparten af patienterne bopæl i københavnsområdet, tabel 2.

Tabel 2. Antal anmeldte syfilistilfælde og incidens fordelt på region og landsdel, 2021 og 2022

Den nedgang der blev registreret i 2018, hvor antal anmeldte syfilistilfælde udgjorde 311, er siden 2019 afløst af en stigning. Stigningen sås hovedsageligt blandt mænd, der har sex med mænd (MSM), men er i denne gruppe afløst af et fald fra 2021 til 2022, figur 1.

Figur 1. Seksuelt overført syfilis anmeldt til MIS i 2013-2022 fordelt på smitte blandt mænd, der har sex med kvinder (MSK), mænd, der har sex med mænd (MSM), kvinder og samlet antal

Kongenit syfilis og syfilis blandt gravide

Blandt de 70 tilfælde af syfilis, der blev fundet hos kvinder i 2022, var otte (11 %) anmeldt som gravide, hvoraf fire var danskfødte. I gravidscreeningen var der i 2022 i alt 12 kvinder med konfirmeret syfilis. Der var således fire gravide kvinder med syfilis (33 %), som ikke var anmeldt til MIS.

Der blev anmeldt et tilfælde af kongenit syfilis i 2022, på et barn som ikke var født i Danmark, men som blev behandlet i Danmark.

Smitteforhold

Seksuel orientering

Blandt de 606 anmeldte mænd var 105 (17 %) anmeldt som heteroseksuelt smittet (HTX), 484 (80 %) som MSM-smittet, mens 16 (3 %) var anmeldt med uoplyst smittemåde. Der var anmeldt 70 kvinder, 67 HTX-smittet, hvoraf en var transseksuel kvinde, og tre med uoplyst smittemåde. Kvinderne udgjorde i 2022 10 % af alle anmeldte, figur 1.

Herkomst og smitteland

Blandt de 676 anmeldte tilfælde var 466 (69 %) danske, og 210 (31 %) var indvandrere, turister m.m.

Smitteland var oplyst for 626 (93 %) af de anmeldte, 568 mænd og 58 kvinder. I alt 509 mænd (84 %) og 53 kvinder (76 %) var smittet i Danmark. Blandt HTX-smittede mænd med oplyst smitteland var 84 ud af 102 (82 %) smittet i Danmark, mens dette gjaldt for 417 ud af 456 (91 %) MSM.

Syfilis og hiv

Oplysninger om hiv-status forelå for i alt 604 (89 %); 547 mænd (90 %) og 57 kvinder (81 %).

Blandt de 447 MSM for hvem hiv-status var oplyst, var 113 (25 %) hiv-positive. Alle var kendt i forvejen. Der var således ikke anmeldt nogen MSM i 2022, der havde fået diagnosen hiv samtidig med syfilis-diagnosen.

Der var otte HTX-smittede (både mænd og kvinder, herunder én transeksuel), der var anmeldt som hiv-positive, hvoraf ca. halvdelen havde nypåvist hiv. De nypåviste var mænd, som var smittet af prostituerede i udlandet.

Denne opgørelse er også omtalt i EPI-NYT 51a/2023