Nyt fra SSI's Infektionsberedskab, uge 39-2023

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab

  • Kighoste-epidemien fortsætter
  • Forekomsten af Mycoplasma pneumoniae er fortsat stigende
  • Opdateret risikovurdering af fugleinfluenza i pattedyr
  • Status på covid-19

Kighoste-epidemien fortsætter

Statens Serum Institut har tidligere beskrevet den aktuelle epidemiske forekomst af kighoste i Danmark, forekomsten er nu mere end 10 gange højere end normalen. Da især spædbørn kan få et alvorligt forløb af sygdommen og først kan modtage vaccination i 3-måneders-alderen, er det vigtigt at være opmærksom på vaccination af gravide til beskyttelse af mor og barn mod kighoste.

Læs om

Forekomsten af Mycoplasma pneumoniae er fortsat stigende

Statens Serum Institut beskrev i slutningen af august en stigende forekomst af Mycoplasma pneumoniae. Efter 3½ år med ingen eller meget få påviste tilfælde per uge, har der siden uge 33 været påvist M. pneumoniae hos mellem 28 og 73 personer per uge. Der ses således fortsat stigning i antal påviste tilfælde. I tidligere sæsoner er infektionen oftest blevet påvist hos børn mellem 6 og 12 år med nogen smitte til deres forældre. Den lave forekomst de seneste 3½ år kan dog betyde, at andre aldersgrupper er modtagelige for infektionen.

Figur_mycoplasma_2023_2024

Læs om

Fortsat lav risiko for smitte med fugleinfluenza i pattedyr

Statens Serum Institut og Københavns Universitet har i samarbejde (DK-VET) udarbejdet en opdateret risikovurdering af smitte med fugleinfluenza til en række pattedyr og potentielt derfra til mennesker i Danmark. Der er tale om en opdatering af den tidligere risikovurdering fra april i år, og den konkluderer, at den epidemiologiske udvikling af højpatogen fugleinfluenza ikke giver anledning til ændring af vurderingerne i den oprindelige besvarelse.

Læs om

Status på covid-19

Efter en periode i august med stigende smittespredning målt ved påviste tilfælde med covid-19, SARS-CoV-2-koncentrationen i spildevand samt antallet af nyindlagte patienter, er der sket en udfladning og i seneste uge et lille fald på samme parametre.

De sidste tre uger er der set en stigning i andelen af BA.2.86-varianten i de sekventerede prøver fra 0,5 % for tre uger siden til 10 % af sekventerede prøver i sidste uge. I alt er der fundet 31 tilfælde med BA.2.86-varianten i Danmark.

Læs om