Uge 11/12b - 2024

Meningokoksygdom i 2023

Meningokoksygdom i 2023

  • I 2023 nærmede forekomsten af invasiv meningokoksygdom sig det niveau, der var før covid-19-pandemien.
  • Der blev registreret 32 tilfælde af invasiv meningokoksygdom (MS), hvilket er en fordobling fra 16 tilfælde i 2022, men stadig under det årlige antal, som blev anmeldt før covid-19-pandemien.
  • I 2022 var gruppe B dominerende, men i 2023 var der en stigning i antallet af gruppe Y, således at der var næsten lige mange tilfælde af gruppe B og gruppe Y.
  • På grund af stigningen i tilfælde af gruppe Y bør der være opmærksomhed på, om der ved forebyggende vaccination kan være indikation for vaccination mod gruppe ACWY og/eller gruppe B.

For en mere detaljeret beskrivelse henvises til årsopgørelsen over invasiv meningokoksygdom i 2023.

MS er en liste 1a sygdom jf. Bekendtgørelse om anmeldelse af smitsomme sygdomme og er dermed telefonisk og skriftlig anmeldelsespligtig til hhv. Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut, se Sygdomsovervågning. Anmeldelsespligten har blandt andet til formål at iværksætte hurtig smitteopsporing med henblik på at kunne forebygge sekundære tilfælde hos nære kontakter ved behandling med antibiotika og evt. vaccination, se Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom. Det er vigtigt, at prøven indsendes til Statens Serum Institut med henblik på gruppebestemmelse og mulighed for at tilbyde relevant vaccine til nære kontakter, se Invasiv meningokoksygdom, postekspositionsprofylakse.

Forekomsten af MS lå i årene frem til covid-pandemien på et stabilt niveau på ca. 40 årlige tilfælde, dog med en kraftig stigning i 2019 forårsaget af gruppe W. Samtidig med indførelsen af restriktioner mod smitten med SARS-CoV-2 i 2020 sås et betydeligt fald, som fortsatte ind i 2021 og 2022. I 2023 er der set en fordobling i antal tilfælde, således at vi nu nærmer og et niveau som før covid-19-pandemien, figur 1. I 2023 er der set en stigning i antallet af tilfælde med meningokoksygdom gruppe Y, således at der nu ses næsten lige mange tilfælde af gruppe B (14) og gruppe Y (13). I 2023 påvistes gruppe Y især hos personer >40 år, men der sås også fire tilfælde hos patienter mellem 14 og 29 år. Gruppe B påvistes i næsten alle aldersgrupper. Ved forebyggende vaccination mod meningokoksygdom bør dette tages til efterretning ved en vurdering af, om der er indikation for vaccination mod gruppe B og/eller vaccination mod gruppe ACWY.

EPI-NYT 2024 uge11-12b figur 1

Én voksen patient døde som følge af MS i 2023, og der var registreret senfølger efter MS hos fem personer, hvor høretab var den hyppigst forekommende. Hos 18 af personerne (56 %) var der registreret en eller flere underliggende sygdomme forud for MS, hvoraf cancer og lungesygdomme var de hyppigst forekommende.

(N. Filipsen, B. Søborg, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, S. Hoffmann, Afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe)