Uge 21 - 2023

Tyfus hos hjemrejsende fra Pakistan med resistens mod førstevalgsbehandlingen

Tyfus hos hjemrejsende fra Pakistan med resistens mod førstevalgsbehandlingen

Ni tilfælde af højresistente Salmonella enterica serovar Typhi (S. Typhi) er registreret i Danmark de seneste fem år, overvejende hos hjemrejsende fra Pakistan. Ceftriaxon, der anvendes som førstevalgsbehandlingen af tyfus, har ikke været virksomt i disse tilfælde. Patienter smittet med S. Typhi i Pakistan risikerer derfor at få uvirksom behandling, i den tid der går, før det opdages, at anden behandling er nødvendig. Uden behandling har tyfus en dødelighed på ca. 10-20 %. For at undgå forsinkelse i behandlingen, kan det overvejes at anvende anden empirisk antibiotikabehandling, hvis man behandler en tyfuspatient, som for nyligt er hjemkommet fra Pakistan, fx med meropenem eller i milde tilfælde azithromycin.

Yderligere findes der to forskellige vacciner mod S. Typhi. Begge kan anvendes som rejsevaccination til personer, der rejser til Pakistan.

Hvad er tyfus?

Bakterien S. Typhi er årsag til tyfus, en sygdom som kan kræve hospitalsindlæggelse og behandling med intravenøs antibiotika. Ubehandlet har sygdommen er høj dødelighed på ca. 10-20 %. Tyfus præsenterer sig typisk med feber, og diarré kan tilkomme senere i forløbet. Sygdommen, som er anmeldelsespligtig i Danmark, skyldes kun i sjældne tilfælde smitte i Danmark. Det kan fx være inden for en husstand eller ved smitte hos sundheds- og laboratoriepersonale, som håndterer tyfuspatienter eller deres prøver. Derimod findes bakterien endemisk i mange andre lande, fx Pakistan, hvor smitte primært foregår via vand eller fødevarer kontamineret med afføring fra mennesker, som bærer S. Typhi i tarmen.

Vaccination og hygiejne

Man kan mindske risikoen for smitte med S. Typhi ved at opretholde god håndhygiejne, sikre at man drikker rent vand, og at fødevarer håndteres og tilberedes under gode hygiejniske forhold.

Derudover findes der to vacciner mod S. Typhi. Voksne og børn fra 2 år og op kan blive vaccineret med en intramuskulær vaccine, Typhim Vi. En anden vaccine, Vivotif, indtages oralt og kan benyttes fra 5-årsalderen. Begge vacciner yder beskyttelse i minimum 3 år, beskyttelsen er dog ikke 100 %, hvorfor hygiejneanbefalinger under alle omstændigheder bør følges. Læs mere om rejsevaccinationsanbefalinger.

Rejsende som besøger familie og venner i endemiske områder

En særlig gruppe rejsende er personer, som rejser til endemiske områder for at besøge familie og venner. Denne gruppe kan være tilbøjelig til at fravælge rejseprofylakse som vacciner. Det kan fx skyldes, at det ikke vurderes at være nødvendigt, for dyrt eller at rejsebehovet er opstået akut, og det ikke har været muligt at nå det (fx pga. et sygt familiemedlem i udlandet). Alternativt kan det være manglende viden om de gældende anbefalinger. Denne gruppe rejsende opholder sig ofte i tæt relation til, og deltager i de samme aktiviteter, som den lokale befolkning (fx drikker vand direkte fra vandhanen).

Netop denne type rejsende udgør en stor del af de importerede tyfustilfælde. Vaccination anbefales til denne gruppe uanset længden på rejseopholdet.

Ni tilfælde i Danmark

Flere andre lande (heriblandt Irland, Sverige, Holland, Tyskland og New Zealand) har for nylig meldt om S. Typhi-isolater, der har båret resistensgener, der gør dem resistente over for en lang række antibiotika, heriblandt ceftriaxon. De fleste af tilfældene beskrevet internationalt har haft rejseanamnese, og her har Pakistan været den primære rejsedestination.

Blandt de 61 tilfælde, som har været laboratorieanmeldt i Danmark siden 2017, har ni tilfælde været fænotypisk ceftriaxon-resistente, og på helgenomsekventering kan det ses, at de blandt andet har båret blaCTX-M-15 genet: en i 2018, to i 2019, to i 2020 og fire i 2022, mens der i 2023 endnu ikke set nogen tilfælde. Rejsedata på de ni danske tilfælde viser, at fem havde været på rejse til Pakistan, en havde været i Irak, mens der hos tre ikke var oplysninger som rejseland. De ni isolater har også været resistente over for andre antibiotika, heriblandt: ciprofloxacin, ampicillin, og trimethoprim med sulfametoxazol.

Yderligere information

Læs mere om tyfus

Se det årlige antal danske tilfælde i Overvågning i tal, grafer og kort

Læs om de danske tilfælde, der blev registreret i opgørelsesperioden 2019-2021

(T. Larsen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, P. Gymoese, E. Litrup, Afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe)