Tyfusvaccine injektion

Inaktiveret vaccine mod tyfus forårsaget af Salmonella typhi
Til injektion

Produktresumé
 Typhim Vi

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder oprenset kapselpolysaccharid fra tyfusbakterier.

Målgruppen for vaccination

Rejsende til områder med øget risiko for forekomst af tyfus. Vaccinen er godkendt til børn og voksne i alderen 2 år og derover.

Vaccinationsdosis

Der gives én vaccination.

Vaccinen gives intramuskulært i overarmen (m. deltoideus). Se Injektionsteknik
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom eller feber (over 38°C) bør vaccinationen udskydes.
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.
Vaccinen virker ikke optimalt på børn under 2 år. Tyfus forekommer sjældent hos børn under 2 år.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge. 

Graviditet og amning

Erfaring savnes, der henvises til Rejseråd til gravide
Der henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse, smerte og ømhed på injektionsstedet, samt hovedpine. 
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Vaccinen beskytter fra 2 uger efter vaccinationen og beskyttelsen varer i mindst 3 år.