Tyfusvaccine kapsler

Levende svækket vaccine mod tyfus forårsaget af Salmonella typhi
Kapsler

Produktresumé
 Vivotif

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder levende, svækkede tyfusbakterier.

Målgruppen for vaccination

Voksne og børn fra 5 år, som rejser til områder med mulighed for forekomst af tyfus.

Vaccinationsdosis

Der gives en grundvaccination bestående af en kapsel på hver af dagene 1, 3 og 5.
Der kan eventuelt være behov for en revaccination.
Vaccinen tages som hele kapsler med et glas lunkent vand (maksimumtemperatur 38°C) på tom mave og mindst én time før næste måltid. Kapslen med vaccine må ikke tygges og skal synkes hurtigst muligt, efter den er kommet i munden.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.

Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.
Personer med nedsat immunforsvar (enten medfødt, pga. sygdom eller immunsvækkende behandling).
I tilfælde af akut sygdom eller feber (over 38°C) bør vaccinationen udskydes.
Personer med mave-tarminfektion.
Personer i antibiotikabehandling bør tidligst vaccineres 3 døgn efter endt behandling.
En række malariapræparater må tidligst tages 3 dage efter sidste tyfusvaccinekapsel.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Bør ikke anvendes, der henvises til Rejseråd til gravide.

Hyppigste bivirkninger

Mavesmerter, kvalme, opkastning, diarré, hovedpine, feber og rødmen/udslæt af huden.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Vaccinen beskytter fra ca. 10 dage efter indtagelse af sidste kapsel. Beskyttelsen varer i mindst 3 år, hvorefter der kan revaccineres med samme doser og intervaller som grundvaccinationen.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.