Uge 20a - 2022

Ornitose 2020-2021

Ornitose 2020-2021

I alt blev der i perioden 2020-2021 registreret 52 personer med ornitose, også kaldet papegøjesyge.

Ornitose forårsages af den zoonotiske bakterie Chlamydia psittaci, der smitter fra fugle til mennesker, men ikke mellem mennesker. Læs mere om symptomer, behandling og forebyggelse af ornitose her.

Antallet af registrerede ornitosetilfælde hos mennesker kan variere fra år til år, men var i 2020-2021 meget ens, med henholdsvis 27 og 25 tilfælde, figur 1.

EPI-NYT 2022 uge 20a figur 1

Langt størstedelen (49) af periodens registrerede tilfælde var smittet i Danmark, og 31 var registeret med kontakt til enten tamfugle eller vilde fugle. Se årsopgørelse for 2020-2021.

I perioden blev et større landsdækkende udbrud blandt tamfugle identificeret og opsporet. Udbrudsarbejdet blev igangsat af indekspersonens hospitalsindlæggelse. Læs mere om udbrudsopklaringen.

Der kan ikke vaccineres mod ornitose, men sygdommen kan behandles effektivt med antibiotika, læs mere om ornitose og forebyggelse hos mennesker.

Ornitose er en del af den nationale One Health strategi overfor smitsomme sygdomme. Prøver fra både syge mennesker og fra fugle mistænkt for at være smittebærere med C. psittaci indsendes til SSI til analyse og overvågning. Læs mere her om One Health aktiviteter og beredskab.

(C. Kjelsø, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, R. Føns Petersen, Ø. Angen, S. Uldum, Afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe, S. Kjær-Andersen, Dyresundhed, Fødevarestyrelsen)