Uge 36 - 2021

Purulent meningitis 2019 og 2020

Purulent meningitis 2019 og 2020

  • I 2019 blev der registreret 106 tilfælde af purulent meningitis. Dette var et betydeligt fald sammenlignet med 2018, hvor der blev registreret 159 tilfælde. Faldet var især et resultat af et stort fald i antallet af tilfælde med pneumokokmeningitis, der faldt fra 77 tilfælde i 2018 til 44 i 2019.
  • I 2020 fortsatte faldet i antal tilfælde af purulent meningitis, og ved årets udløb var der registreret 72 tilfælde. Faldet skal ses i sammenhæng med den omfattende og langvarige nedlukning af samfundet i forbindelse med covid-19-epidemien. De sociale restriktioner medførte et fald i en række luftvejs- og fødevarebårne infektionssygdomme. Faldet i antal tilfælde af purulent meningitis var da også fordelt på alle typer af agens mellem 2019 og 2020. Mest udtalt var faldet i tilfælde med meningokokmeningitis, der faldt fra 25 tilfælde i 2019 til ti tilfælde i 2020.
  • I både 2019 og 2020 forekom mere end halvdelen af tilfældene af purulent meningitis blandt personer med underliggende sygdom eller risikofaktorer for meningitis.
  • I 2019 og 2020 var det sammenlagt 43 ud af 88 (49%) tilfælde af pneumokokmeningitis, der var forårsaget af serotyper indeholdt i den 23-valente pneumokokvaccine (PPV23).
    Personer, der er fyldt 65 år, og personer i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom (IPS) tilbydes gratis 23-valent pneumokokvaccination. Det forventes, at programmet vil blive udvidet på et tidspunkt i 2021 til at inkludere flere risikogrupper under 65 år. På SSI’s hjemmeside kan man læse mere om vaccinationstilbuddet for personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom.
  • I 2019 blev der anmeldt ét tilfælde af vaccinesvigt hos et barn med Haemophilus influenzae serotype b-infektion, der var vaccineret to gange.
  • I 2020 blev der også anmeldt ét tilfælde af vaccinesvigt hos et barn, der var vaccineret med tre doser af Prevenar 13-vaccinen, men alligevel pådrog sig en pneumokokinfektion med en serotype indeholdt i vaccinen (serotype 19A).
  • To tilfælde af purulent meningitis i 2019 var forårsaget af infektion med bakterien Capnocytophaga canimorsus - en del af normalfloraen i mundhulen hos bl.a. katte og hunde. Begge patienter havde været i nær kontakt med en hund.
  • Den samlede dødelighed for purulent meningitis var i 2019 på 17% (18 dødsfald) og i 2020 på 14% (ti dødsfald).


For en detaljeret beskrivelse af forekomsten henvises til årsopgørelserne over purulent meningitis 2019 og 2020.

Meningokokmeningitis i 2019 (25 tilfælde) og 2020 (10 tilfælde) er beskrevet i EPI-NYT 3-5/21, samt i årsopgørelserne over meningokoksygdom 2019 og 2020.

Figur 1. Anmeldte tilfælde af purulent meningitis fordelt på ætiologi, 2000-2020 

Som det fremgår af figur 1, var antallet af tilfælde med purulent meningitis i 2019 på det laveste niveau siden årtusindeskiftet, og antallet faldt yderligere i 2020. Året 2020 var præget af en række omfattende og langvarige sociale restriktioner i forbindelse med covid-19-epidemien, hvilket formodes at have medført en nedgang i en række infektionssygdomme. Dette inkluderer både luftvejssygdomme såsom influenza, men også fødevarebårne sygdomme. Faldet i purulent meningitis fra 2019 til 2020 var da også fordelt på alle typer af agens, men mest udtalt var det for tilfælde med meningokokmeningitis.

Det kraftige fald i purulent meningitis fra 2018 til 2019 var især båret af et fald i antal anmeldte tilfælde forårsaget af pneumokokker, der faldt fra 77 tilfælde i 2018 til 44 tilfælde i 2019. Fra 2014 til 2018 var antal anmeldte tilfælde af pneumokokmeningitis ellers steget løbende. Antallet af meningitistilfælde med ”andre streptokokker” faldt desuden fra 24 i 2018 til 11 i 2019.

Vaccination med den 23-valente pneumokokvaccine blev fra 22. april 2020 gratis for personer, der tilhører definerede risikogrupper, og fra 15. juni 2020 kan alle personer på 65 år og ældre blive vaccineret gratis. I 2019 og 2020 var der sammenlagt 43 ud af 88 tilfælde af pneumokokmeningitis, der var forårsaget af serotyper indeholdt i den 23-valente pneumokokvaccination.

I 2019 og 2020 blev der samlet anmeldt ét tilfælde af vaccinesvigt efter pneumokokvaccination. Dette var hos et 2-årigt barn, der var fuldt vaccineret med Prevenar (13-valent) som led i børnevaccinationsprogrammet, men alligevel pådrog sig en infektion med pneumokokmeningitis (serotype 19A).

Antallet af meningitistilfælde forårsaget af Haemophilus influenzae var stabilt på otte tilfælde fra 2018 til 2019, men faldt i 2020 til blot tre tilfælde. Vaccination mod H. influenzae serotype b (Hib) blev en del af børnevaccinationsprogrammet i 1993. I 2019 var der to tilfælde med Hib, og begge disse tilfælde var hos patienter under 1 år. Det ene barn var vaccineret i henhold til det danske børnevaccinationsprogram med to ud af tre vaccinationer indeholdende Hib-komponenten, hvoraf den seneste var givet 4 måneder før symptomdebut. Tilfældet blev derfor anmeldt som vaccinesvigt. Det andet barn havde fået første vaccination med Hib-komponenten kun to dage før symptomdebut og kunne derfor ikke henregnes som vaccinesvigt. I 2020 var der ét tilfælde af Hib-meningitis hos et barn på 1 år, men vedkommende var ikke vaccineret.

Antallet af dødsfald relateret til purulent meningitis er defineret som et dødsfald inden for 30 dage efter diagnosetidspunktet. I 2019 var der 18 dødsfald relateret til purulent meningitis, hvilket svarer til en dødelighed på 17%. I 2020 var der ti dødsfald svarende til en dødelighed på 14%.

I 2021 lanceres der en digital løsning for anmeldelsen af purulent meningitis og andre anmeldelsespligtige sygdomme. Dette vil blive beskrevet nærmere i et kommende EPI-NYT.

(N.U. Friis, P. Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, S. Hoffmann, H.-C. Slotved, K. Fuursted, Afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe)