Uge 3/5 - 2021

Der kan igen bestilles pneumokokvaccine til vaccination af risikogrupper
Betydeligt fald i invasiv meningokoksygdom i tilslutning til nedlukningen i 2020

Der kan igen bestilles pneumokokvaccine til vaccination af risikogrupper

Statens Serum Institut (SSI) har modtaget en ny leverance af 23-valent pneumokokvaccine (PPV23). PPV23 tilbydes gratis til alle der er fyldt 65 år, beboere på plejehjem og andre botilbud samt til en række udvalgte persongrupper, der har særlig høj risiko for at få invasiv pneumokoksygdom (jf. BEK nr. 840 af 10/06/2020).

Læs mere på SSI’s hjemmeside om personer med særlig risiko for invasiv pneumokoksygdom og i EPI-NYT 14-16/20 og 23/20.

(Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Betydeligt fald i invasiv meningokoksygdom i tilslutning til nedlukningen i 2020

 • I 2019 blev der registreret 56 tilfælde af invasiv meningokoksygdom (MS), og i 2020 blev der registreret 19 tilfælde. 
   
 • Antallet af tilfælde i 2019 var det højeste antal siden 2012, men faldt i 2020 til det laveste antal nogensinde. 
   
 • I både 2019 og 2020 var gruppe W den hyppigst forekommende gruppe med 39% af tilfældene i 2019 og 47% af tilfældene i 2020. 
   
 • Seks patienter (11%) døde som følge af MS i 2019, alle over 40 år, mens ingen patienter døde som følge af MS i 2020. 
   
 • Før nedlukningen i marts 2020 blev der fortsat observeret et højt antal tilfælde af MS (n=12), hvor langt de fleste tilfælde (n=8) skyldtes gruppe W. Siden nedlukningen i marts 2020 blev der kun registreret syv tilfælde af meningokoksygdom, heraf ét tilfælde af gruppe W. 
   
 • En særlig subklon af gruppe W har været set i Danmark siden 2016 og har været ansvarlig for 15 af 23 tilfælde af gruppe W i 2019 og de fleste tilfælde i 2020. Denne subklon har ikke vist tegn til øget mortalitet eller morbiditet sammenlignet med gruppe W-isolater tilhørende andre kloner.

For en detaljeret beskrivelse af forekomsten henvises til årsopgørelsen over invasiv meningokoksygdom i 2019 og 2020.

Det samlede antal årlige tilfælde af MS lå i 2015-2018 stabilt omkring 40, men antallet steg til 56 i 2019, se figur 1, svarende til en incidens på 1/100.000. Forekomsten af de forskellige serogrupper ændrer sig løbende, og stigningen i 2019 kunne hovedsageligt tilskrives en stigning i tilfælde forårsaget af gruppe W og i nogen grad gruppe Y. I 2019 var gruppe W den hyppigst forekommende gruppe, mens den næsthyppigste var gruppe B. De fleste tilfælde af gruppe W var hos patienter over 40 år, og den blev ikke fundet hos børn under 14 år. Derimod forekom gruppe B i alle aldersgrupper, men var hyppigst blandt børn og unge voksne. Udviklingen fortsatte ind i de første to måneder af 2020, hvor der blev konstateret 10 tilfælde af invasiv meningokoksygdom. Der blev fundet yderligere to tilfælde i starten af marts, men under nedlukningen af Danmark, i forbindelse med covid-19-epidemien, blev der observeret en nedgang i tilfælde af MS. Der var i perioden 11/3 2020 til 2/7 2020 kun ét tilfælde af MS. Siden d. 2/7 2020 har der været yderligere seks tilfælde af meningokoksygdom, heraf ét tilfælde af gruppe W. Samlet var der 19 tilfælde af MS i 2020, svarende til en incidens på 0,3/100.000. Den betydelige nedgang i det samlede antal tilfælde af MS i 2020 tyder på at både nedlukningen i foråret og de skærpede hygiejne- og afstandsregler har haft betydning for spredning af meningokokker. Se figur 2 for fordeling af MS pr. måned i 2019 og 2020.

EPI-NYT 2021 uge 3-5 figur 1 

EPI-NYT 2021 uge 3-5 figur 2

Seks patienter (11%) døde som følge af MS i 2019. Alle patienter var i aldersgruppen 40+ år (spændvidde 45-88). Heraf havde fire MS forårsaget af gruppe W og to af gruppe Y. Blandt de fire med gruppe W havde tre underliggende sygdomme, og begge med gruppe Y havde underliggende sygdomme. Ingen patienter døde af MS i 2020.

Der blev registreret følger hos 10 patienter efter MS i 2019 og hos seks patienter efter MS i 2020. Andelen af patienter med følger efter MS var lidt højere i 2020 end i de foregående år. Flere detaljer kan læses i årsopgørelserne.

Udvikling i gruppe W

Gruppe W var den hyppigst forekommende gruppe i 2019, og denne stigning fortsatte ind i 2020, hvor der før nedlukningen i marts blev registreret 12 tilfælde af invasiv meningokoksygdom, heraf otte med gruppe W. Efter nedlukningen i marts er der kun fundet yderligere ét tilfælde af gruppe W blandt i alt syv tilfælde af MS i samme periode.

I Danmark er der identificeret en særlig subklon af meningokokker gruppe W. Den er første gang set i 2016 og er ikke er fundet uden for Danmark. Denne subklon har udgjort omkring halvdelen (30/64) af alle gruppe W-tilfælde siden 2016. Subklonen tilhører en større klon af gruppe W, som ses i hele Europa, og som har været kendt siden 2013, kaldet CC11 UK Novel 2013. Nærmere undersøgelse af den danske subklon har vist, at den, med undtagelse af et enkelt tilfælde, udelukkende er fundet hos personer fra Jylland, og især hos personer i Midt- og Nordjylland. Alle tilfælde er set sporadisk, og der har ikke været identificeret udbrud med denne subklon. Med baggrund i små tal er der ikke noget, der tyder på, at denne subklon giver mere alvorlig sygdom eller højere dødelighed end øvrige tilfælde af gruppe W. Dog er det bemærkelsesværdigt, at subklonen er fundet i ledvæske hos fem af de 30 personer, heraf tre børn, som udelukkende havde purulent artrit uden andre invasive fund. Fund i ledvæske er et atypisk fund ved MS, men er internationalt beskrevet som hyppigere forekommende ved infektion med meningokok gruppe W.

I EPI-NYT 40/19 blev det beskrevet, at der ligeledes sås en stigning på europæisk plan af gruppe W. Det har ført til, at flere europæiske lande har introduceret vaccination mod gruppe A, C, W og Y til unge i alderen 11-18 år. På europæisk plan fandtes størstedelen af tilfældene i alderen 15-24 år og hos voksne over 65 år. I Danmark har der været tilfælde af gruppe W i de fleste aldersgrupper, med den højeste incidens i alderen 15-19 år og stigende incidens i aldersgrupperne fra 60 år i perioden 2016-2020, se figur 3.

EPI-NYT 2021 uge 3-5 figur 3

(F.K. Lomholt, P. Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, S. Hoffmann, S. Baig, Afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe)