Uge 23 - 2020

Alle over 65 år får tilbud om pneumokokvaccine
MRSA 2019

Alle over 65 år får tilbud om pneumokokvaccine

Fra den 15. juni 2020 udvides tilbuddet om gratis pneumokokvaccination til også at omfatte personer, der er fyldt 65 år, men som ikke tilhører en risikogruppe. Pneumokokker er årsag til invasiv pneumokoksygdom (IPS), der især omfatter blodforgiftning og/eller meningitis (hjernehindebetændelse). Pneumokokker er den hyppigste årsag, 20%, til lungebetændelse hos voksne. Der vaccineres med den 23-valente polysakkaridvaccine (PPV23), som forebygger lungebetændelse, blodforgiftning og hjernebetændelse forårsaget af pneumokok-typer indeholdt i vaccinen. Vaccination med PPV23 bør kun tilbydes til persongrupper, som ikke er vaccineret med PPV23 inden for de seneste 6 år.

Siden den 22. april 2020 har der været tilbud om gratis pneumokokvaccination til beboere på plejehjem, personer med særlig høj risiko for IPS samt ældre der er fyldt 65 år, med forhøjet risiko for IPS på grund af kronisk sygdom. I løbet af foråret 2021 forventes det, at tilbuddet udvides yderligere til også at omfatte personer under 65 år med forhøjet risiko for IPS. Se risikogrupper og vaccinationsvejledning her.

For yderligere information om pneumokok-vaccinationsprogrammet, herunder bestilling og skærpet indberetningspligt af formodede bivirkninger, henvises til EPI-NYT 14-16/20 og 17/20.

(P. Valentiner-Branth, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

MRSA 2019

Antallet af nye MRSA-tilfælde var 3.657 i 2019, figur 1, hvilket var en smule lavere end antallet i 2018 (3.669), EPI-NYT 26/19. Derved ser det ud til, at den stigning, der er set i antallet af MRSA-tilfælde særligt siden 2007, nu er stort set aftaget.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2019 henvises til årsopgørelse over MRSA 2019.

EPI-NYT 2020 uge 23 figur1

Der blev i 2019 registreret i alt 23 udbrud på sygehuse, plejehjem og andre institutioner, omfattende 157 MRSA-tilfælde. Syv af udbruddene var på neonatalafdelinger, omfattende 85 tilfælde. Derudover var der otte udbrud omfattende plejehjem (i alt 38 patienter) og to med patienter fra efterskoler (11 patienter).

Antallet af MRSA af husdyrtypen (CC398) var lavere i 2019 (1.122) end de tre foregående år (1.215 i 2018, 1.212 i 2017 og 1.249 i 2016), og udgjorde 31% af det samlede antal tilfælde. I 2019 var antallet af personer uden husdyrkontakt, som fik infektioner med husdyr-MRSA CC398 på samme niveau som året før (86 personer i 2019 og 87 i 2018). Spredningen af husdyr-MRSA CC398 i den generelle befolkning ser derved ikke ud til at være stigende til trods for, at flere personer med husdyr-kontakt er blevet fundet positive igennem årene. Der blev i 2019 konstateret otte tilfælde af bakteriæmi med husdyr-MRSA CC398. Én af patienterne døde i løbet af 30 dage efter prøvetagningsdatoen.

I 651 (18%) tilfælde var MRSA erhvervet i udlandet, hvilket er lidt højere end 2018, hvor 588 blev registreret som importerede tilfælde.

(A. Petersen, A.R. Larsen, Bakterier, Svampe og Parasitter, B. Kristensen, A. Koch, T. Urth, H. Amtsbiller, Y. Canales, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)