Uge 1 - 2021

Fortsat mulighed for gravide at blive gratis vaccineret mod kighoste
Covid-19 vaccination – diluent og kanylestørrelser
De første borgere har nu modtaget brev med tilbud om vaccination mod covid-19

Fortsat mulighed for gravide at blive gratis vaccineret mod kighoste

Et midlertidigt tilbud til gravide om gratis vaccination mod kighoste blev indført den 1. november 2019, begrundet i den epidemiske forekomst af kighoste, EPI-NYT 41/19. Tilbuddet er blevet forlænget flere gange, senest til udgangen af 2020.

Tilbuddet er nu blevet yderligere forlænget til (foreløbig) den 1. april 2021. Det gratis tilbud er aktuelt skrevet ind i en opdatering af bekendtgørelsen om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. pr. 17. december 2020.

Der er ikke længere epidemisk forekomst, EPI-NYT 27-33/20, men Statens Serum Institut (SSI) finder det stadig fagligt velbegrundet at sikre det nyfødte barn den bedst mulige beskyttelse mod denne infektion via vaccination af moderen i 3. trimester af graviditeten, normalt i forbindelse med undersøgelsen hos egen læge i uge 32.

Læs mere om tilbuddet på SSI´s hjemmeside.

(P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Covid-19 vaccination – diluent og kanylestørrelser

I forbindelse med opstarten af vaccinationsprogrammet mod covid-19 har SSI modtaget nogle tilbagemeldinger fra regionerne om praktiske udfordringer med gennemførelse af vaccination.

De ampuller med isotonisk saltvand, som er leveret af SSI, har en indbygget luer-lock. Det har de leverede 2 mL sprøjter til optræk af saltvand (diluent) derimod ikke. Det betyder, at optrækning af diluent efter åbning af ampullen ikke skal ske via direkte kobling af sprøjte og ampul men via den medleverede optrækskanyle, som indtil nu har været en lyserød 18 G kanyle. Efter optrækning af diluent kasseres resten af ampullen, EPI-NYT 51-52b/20.

Der har desuden været enkelte meddelelser om, at der har været observeret ”fnuller” i vaccinehætteglasset efter tilsætning af diluenten via den medleverede lyserøde 18 G kanyle. Producenten af vaccinen Comirnaty® foreskriver anvendelse af en 21 G kanyle til optrækning og efterfølgende injektion af diluent i vaccinehætteglasset. Denne anbefaling var ikke kendt på det tidspunkt, da SSI måtte foretage bestilling af kanyler og sprøjter for at sikre tilstrækkelige mængder til vaccinationsprogrammet.

SSI har derfor besluttet at indkøbe nye kanyler til optræk af diluent, som svarer til producentens anbefalinger. Disse forventes leveret indenfor 3 uger. Når de nye grønne optrækskanyler 21 G på 40 mm er leveret, kan de lyserøde optrækskanyler i ubrudte æsker tilbageleveres til SSI.

(P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse, J.H. Jespersen, QA og Compliance, C. Brygger Røgild, Forsyning)

De første borgere har nu modtaget brev med tilbud om vaccination mod covid-19

Tirsdag den 5. januar 2021 blev de første breve med tilbud om covid-19-vaccination sendt af sted til borgernes e-Boks. Borgere, der er fritaget for e-Boks, vil få brevet med almindelig post.

I første omgang sendes brevene ud til sårbare, hjemmeboende borgere, som modtager personlig og praktisk hjælp. Det drejer sig i alt om ca. 50.000 personer, som i den kommende tid vil modtage brevet.

Det er både Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, som er afsendere på brevet, der foruden information om, hvordan man booker tid til vaccination, også indeholder information om behandling af personoplysninger i forbindelse med vaccinationen, og hvor man kan få mere information.

Borgeren skal gå ind på www.vacciner.dk og logge sig på med NemID for at booke tid til vaccination. Borgere, der ikke har NemID, kan i stedet kontakte den relevante region telefonisk. Dette fremgår også af hjemmesiden www.vacciner.dk.

Der er desuden et særligt afsnit i brevet vedrørende transport for personer, som på grund af varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke selv eller med pårørendes hjælp kan transportere sig til vaccinationscenteret. Denne gruppe borgere kan henvende sig til kommunen eller hjemmeplejen, hvis de modtager hjemmehjælp og få hjælp til transporten. I de tilfælde hvor kommunen står for transporten, skal borgeren ikke selv booke tid til vaccination. Det sørger kommunen for.

Tilbuddet vedrører vaccinen Comirnaty® fra Pfizer-BioNTech, og derfor skal borgeren booke 2 vaccinationer. Begge vaccinationer skal bookes samtidig. På sigt forventes andre vacciner også at indgå i takt med, at de bliver godkendt og indgår i vaccinationsprogrammet.

Når I i almen praksis får spørgsmål fra borgere om covid-19-vaccination, så henvis gerne til myndighedernes fælles covid-19-hotline på 7020 0233 og Sundhedsstyrelsens hjemmeside og pjecen ”Vaccination mod covid-19”.

På SSI’s hjemmeside: covid19.ssi.dk/vaccination kan findes information om covid-19-vaccination, som er målrettet sundhedspersonale.

Klik her for at se brevet fra SSI og Sundhedsstyrelsen.

(B. Jørgensen, Digital kommunikation, L.K. Knudsen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)