Uge 41 - 2019

Tilbud om gratis vaccination mod kighoste til gravide
Influenzasæson 2019/20
Præcisering vedrørende skift til Tetravac bragt i EPI-NYT 39/19

Tilbud om gratis vaccination mod kighoste til gravide

Som reaktion på den aktuelle kighoste-epidemi i Danmark, sendte Sundhedsministeren, efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, fredag den 4. oktober 2019 en bekendtgørelse i høring vedrørende midlertidigt tilbud om kighostevaccination til gravide sent i graviditeten. Vaccinationstilbuddet forventes at træde i kraft den 1. november 2019 og slutte den 31. januar 2020, hvor epidemien forventes at være overstået.

Først når bekendtgørelsen er vedtaget, kan det udmeldes præcist, hvilke graviditetsuger der vil være inkluderet i tilbuddet til den gravide. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vaccinationen gives i forbindelse med det rutinemæssige graviditetsbesøg hos egen læge i uge 32.

Vaccinationen har til formål at beskytte det nyfødte barn, indtil barnet kan få den første børnevaccine, når det bliver 3 måneder gammelt. Vaccination mod kighoste til gravide anvendes rutinemæssigt i mange lande og er vist at være meget effektiv til at forhindre kighoste, indtil barnet selv kan bliver vaccineret. Samtidig beskyttes moderen også mod at få kighoste, mens barnet er helt lille.

Til vaccination skal anvendes vaccinen diTeki Booster fra AJ Vaccines. Denne vaccine er godkendt til voksne og giver beskyttelse mod både stivkrampe, difteri og kighoste. Vaccinen diTekiPol Booster, som normalt anvendes til revaccination af 5-årige, er ikke godkendt til brug hos voksne. I det gratis vaccinationsprogram forventes diTeki Booster at være tilgængelig i 1 styks og 10 styks pakninger.

Sundhedsstyrelsen vil udsende en vejledning og anden nødvendig information, og de praktiserende læger vil blive orienteret yderligere om den praktiske gennemførelse af vaccinationsprogrammet og om bestilling af vacciner i EPI-NYT i uge 43.

Hvis en gravid sent i graviditeten ønsker vaccination inden 1. november vil det være muligt, hvis hun selv betaler for vaccinationen. Vaccination bør foretages mindst én uge før forventet fødsel.

Aktuelt kan diTeki Booster bestilles fra SSI i pakker á 5 stk.

(P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Influenzasæson 2019/20

Overvågningen af influenza er gået i gang

Statens Serum Instituts overvågning af sæsoninfluenza er gået i gang. Influenzaaktiviteten i uge 40 var på niveau som uden for influenzasæsonen. Forekomsten af influenza kan fremover følges her, og man kan tilmelde sig nyhedsbrevet INFLUENZA-NYT her.

Tilbuddet om gratis influenzavaccination begynder den 1. november

Som tidligere beskrevet i EPI-NYT 26/19 tilbydes i år gratis influenzavaccination til særlige risikogrupper fra den 1. november frem til den 15. januar. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter tilbydes dog gratis vaccination til udgangen af februar. Tidligere er tilbuddet begyndt den 1. oktober.

Ændringen skyldes, at det i 2019 har været vanskeligt for producenterne at levere vacciner til den 1. oktober på grund af en sen offentliggørelse af anbefalinger om vaccinesammensætning for influenzavacciner til den nordlige halvkugle fra WHO.

Derudover er der faglige hensyn, som understøtter en senere start af influenzavaccination, idet influenzavaccinernes effekt aftager med tiden henover sæsonen. Forekomsten af influenza i Danmark stiger som oftest først i slutningen af december, og i flere sæsoner har der været betydelig influenzaaktivitet helt hen i marts måned. Når vaccinationen gives tidligt, vil beskyttelsen være ringere i slutningen af influenzasæsonen. Influenzavaccination medfører beskyttelse mod influenza efter ca. 2 uger og immuniteten holder sædvanligvis 6-12 måneder.

EPI-NYT om influenzavaccination i sæsonen 2019/2020 vil blive udgivet i uge 43. I 2019/2020-sæsonen tilbydes 4-valente inaktiverede influenzavacciner til alle risikogrupper. Denne vaccine beskytter mod to typer influenza A-virus og to typer influenza B-virus.

(L. Vestergaard, T.G. Krause, L.K. Knudsen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)

Præcisering vedrørende skift til Tetravac bragt i EPI-NYT 39/19

Grundet flere henvendelser om den hidtil anvendte boostervaccine diTeKiPol Booster skal kasseres ved overgangen til Tetravac, præciseres her informationen om brugen af den gamle versus den nye boostervaccine.

Det anbefales fortsat at anvende boostervaccinen diTekiPol Booster, indtil disse er brugt op. Først herefter skiftes til at anvende Tetravac.

(Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)