Uge 27-33 - 2020

Laboratoriepåvist kighoste 2019
Kighoste hos børn under 2 år

Laboratoriepåvist kighoste 2019

I 2019 var der kighosteepidemi i Danmark, og denne epidemi fortsatte ind i foråret 2020.

Der blev påvist i alt 3.691 tilfælde af kighoste i 2019 mod henholdsvis 1.023 og 1.064 tilfælde i 2018 og 2017. I 2016, der også var ramt af en epidemi, var der 2.089 påviste tilfælde. Forekomsten i 2019 var størst på Fyn og i Nordsjælland, og lavest i Nordjylland.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2019 henvises til årsopgørelse over laboratoriepåvist kighoste 2019.

Epidemien i 2019 startede i forsommeren på Fyn og bredte sig siden til hele landet, EPI-NYT 38/19. Fra juli 2019 og frem til februar 2020 var der således en kraftigt forøget forekomst af kighoste. I marts 2020, da COVID-19 restriktionerne blev indført, skete der et drastisk fald i antallet af diagnostiske analyser til kighoste, og dermed i antallet af påviste tilfælde af kighoste. Man må formode, at de generelt smittebegrænsende tiltag i samfundet har været medvirkende til, at kighosteepidemien nu reelt er overstået.

Den højeste forekomst under 2019-2020-epidemien var i januar 2020 med 874 påviste tilfælde, figur 1.

 EPI-NYT 2020 uge 33 figur 1

Aldersprofilen for kighoste under epidemien i 2019 var meget tilsvarende, hvad der normalt ses, figur 2. Således påvistes kighoste i alle aldersgrupper, dog med en højere incidens hos små, uvaccinerede spædbørn samt blandt større skolebørn. Der var desuden en forhøjet forekomst blandt de 35-55-årige, sandsynligvis på grund af øget smitte, samt øget fokus, blandt forældre til børn med kighoste.

EPI-NYT 2020 uge 33 figur 2 

(T. Dalby, Afdeling for Bakterier, Parasitter og Svampe)

Kighoste hos børn under 2 år

For børn under 2 år er kighoste individuelt anmeldelsespligtig på formular 1515, såfremt tilfældet er laboratoriepåvist.

I 2019 blev der i alt anmeldt 299 børn under 2 år med kighoste.

For en detaljeret epidemiologisk beskrivelse af forekomsten i 2019 henvises til årsopgørelse over kighoste hos børn under 2 år.

Blandt de 299 anmeldte børn under 2 år var 116 børn (39%) uvaccinerede, mens 57 (19%) havde fået alle tre primære kighostevaccinationer. På otte af anmeldelserne blandt uvaccinerede børn stod anført, at der var tale om et bevidst fravalg af børnevaccination.

Andelen af fuldt vaccinerede børn under 2 år med påvist kighoste er normalt kun 10-11%. Årsagen til den højere andel af fuldt vaccinerede under epidemien skal formentlig findes i dels det øgede smittetryk men også på øget opmærksomhed på diagnosen og dermed på prøvetagning.

I alt var 37% af børn under 2 år med kighoste indlagt én eller flere dage, figur 3. Blandt børn under 5-månedersalderen, som højest har fået én vaccination, var 74% indlagt. Som det ses på figuren, er det de små uvaccinerede eller delvist vaccinerede børn, som bliver hårdest ramt af sygdommen og må indlægges på hospital.

EPI-NYT 2020 uge 33 figur 3

Der blev ikke registreret dødsfald af kighoste blandt børn under 2 år i 2019.

Tilbud om kighostevaccination til gravide i 2. og 3. trimester

Fra 1. november 2019 og indtil 22. juni 2020 har i alt 24.279 gravide taget imod tilbuddet. Med et årligt fødselstal på 60.000 vil ca. 5000 skulle vaccineres hver måned, hvis tilslutningen er 100%.

Baseret på dette fødselstal har tilslutningen i de første 6 måneder været ca. 76%, dog faldende hen over perioden. Data om effekten af vaccinationen til at forhindre kighoste blandt spædbørn under 3 måneder vil blive præsenteret på et senere tidspunkt.

(L. Hallundbæk, F. Kristensen Lomholt, L. Krause Knudsen, P.H. Andersen, Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse)